Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ

Văn bản về Thuế

 Số văn bảnLoại văn bảnNgày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Tải về máy2852/TCT-TNCNCông văn15/07/2015Công văn số 2852/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/7/2015 v/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng15/07/2015 
Tải về máyCV2858/TCT-TNCNCông văn15/07/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 2858/TCT-TNCN ngày 15/7/2015 v/v Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động15/07/2015 
Tải về máyCV9625/BTC-TCTCông văn15/07/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 9625/BTC-TCT ngày 15/7/2015 v/v Ưu đãi về thuế TNCN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư15/07/2015 
Tải về máy151/2014/TT-BTCThông tư10/10/2014Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế10/10/2014 
Tải về máy92/2015/TT-BTCThông tư15/06/2015Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân 15/06/2015 
Tải về máyVăn bản hợp nhấtNghị định26/05/2015Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân26/05/2015 
Tải về máyTT_128_2015Thông tư05/09/2014Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế05/09/2014 
Tải về máy2808/TCT-TNCNCông văn10/07/2015CV 2808/TCT-TNCN ngày 10/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân10/07/2015 
Tải về máy2809/TCT-TNCNCông văn10/07/2015CV 2809/TCT-TNCN ngày 10/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v thuế TNCN của ông Phạm Văn Biên10/07/2015 
Tải về máy2717/TCT-TNCNCông văn06/07/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 2717/TCT-TNCN ngày 6/7/2015 v/v tính giảm trừ gia cảnh cho NPT06/07/2015 
Tải về máy 2617/TCT-KKCông văn29/06/2015Công văn số 2617/TCT-KK ngày 29/6/2015 v/v xử lý số thuế TNCN thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan thuế quản lý29/06/2015 
Tải về máy2534/TCT-KKCông văn25/06/2015Công văn số 2534/TCT-KK ngày 25/6/2015 v/v vướng mắc về hoàn thuế TNCN25/06/2015 
Tải về máy2560/TCT-TNCNCông văn25/06/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 2560/TCT-TNCN ngày 25/6/2015 v/v nơi nộp hồ sơ QTT25/06/2015 
Tải về máy2520/TCT-TNCNCông văn24/06/2015Công văn số 2520/TCT-TNCN ngày 24/6/2015 v/v báo cáo tình hình thực hiện 05 hợp đồng của TCT Hàng không Việt Nam24/06/2015 
Tải về máy2531/TCT-TNCN Công văn24/06/2015Công văn số 2531/TCT-TNCN ngày 24/6/2015 v/v chính sách thuế TNCN24/06/2015 
Tải về máy2331/TCT-CSCông văn15/06/2015Công văn số 2331/TCT-CS ngày15/06/2015 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế15/06/2015 
Tải về máy2219/TCT-TNCNCông văn08/06/2015Công văn số 2219/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 08/06/2015 v/v quản lý thuế đối với cá nhân đầu tư kinh doanh xe taxi08/06/2015 
Tải về máy 2191/TCT-TNCNCông văn04/06/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 2191/TCT-TNCN ngày 4/6/2015 v/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân04/06/2015 
Tải về máy2152/TCT-TNCNCông văn02/06/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 2152/TCT-TNCN ngày 2/6/2015 v/v xác định người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN02/06/2015 
Tải về máy1886/TCT-TNCNCông văn19/05/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 1886/TCT-TNCN ngày 19/5/2015 v/v khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại hội sở ngân hàng19/05/2015 
       
12345