Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ

Văn bản về Thuế

 Số văn bảnLoại văn bảnNgày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Tải về máyCông văn số 228TCT-TNCNCông văn21/01/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 228/TCT-TNCN ngày 21/1/2015 v/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán21/01/2015 
Tải về máyCông văn số 227TCT-TNCNCông văn21/01/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 227/TCT-TNCN ngày 21/1/2015 v/v hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế TNCN cho năm tính thuế đầu tiên và năm tính thuế thứ 221/01/2015 
Tải về máyCông văn số 260TCT-TNCNCông văn22/01/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 260/TCT-TNCN ngày 22/1/2015 v/v khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam22/01/2015 
Tải về máyCông văn số 322TCT-TNCNCông văn27/01/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 322/TCT-TNCN ngày 27/1/2015 v/v nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân27/01/2015 
Tải về máyCông văn số 321TCT-TNCNCông văn27/01/2015CV 321/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 27/1/2015 v/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân27/01/2015 
Tải về máyCông văn số 348TCT-TNCNChỉ thị29/01/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 348/TCT-TNCN ngày 29/1/2015 v/v giải đáp chính sách thuế TNCN29/01/2015 
Tải về máyCông văn số 570TCT-TNCNChỉ thị11/02/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 570/TCT-TNCN ngày 11/2/2015 v/v hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán11/02/2015 
Tải về máyCông văn số 568TCT-TNCNChỉ thị11/02/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 568/TCT-TNCN ngày 11/2/2015 v/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân11/02/2015 
Tải về máyCông văn số 594TCT-TNCNThông tư12/02/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 594/TCT-TNCN ngày 12/2/2015 v/v Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại, phòng ở12/02/2015 
Tải về máyCông văn số 652TCT-TNCNCông văn13/02/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 652/TCT-TNCN ngày 13/2/2015 v/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản13/02/2015 
Tải về máyCông văn số 613TCT-TNCNCông văn13/02/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 613/TCT-TNCN ngày 13/2/2015 v/v thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản13/02/2015 
Tải về máyCông văn số 706TCT-TNCNThông tư02/03/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 706/TCT-TNCN ngày 2/3/2015 v/v tính và quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài02/03/2015 
Tải về máy705/TCT-TNCNCông văn02/03/2015Công văn của Tổng cục Thuế số 705/TCT-TNCN ngày 2/3/2015 v/v thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA02/03/2015 
Tải về máy5/3/2015Công văn05/03/2015CV 775/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế v/v cắt giảm thủ tục hành chính ủy quyền quyết toán thuế TNCN05/03/2015 
Tải về máyCông văn số 774TCT-TNCNCông văn05/03/2015CV 774/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế TNCN và LPTB khi hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản05/03/2015 
Tải về máyCông văn 768/TCT-TNCNChỉ thị05/03/2015Công văn 768/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế05/03/2015 
Tải về máyCông văn số 816/TCT-TNCNChỉ thị09/03/2015Công văn số 816/TCT-TNCN ngày 9/3/2015 v/v cấp MST người phụ thuộc và MST cá nhân09/03/2015 
Tải về máyCông văn số 839TCT-TNCNCông văn10/03/2015Công văn số 839/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/03/2015 v/v hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất10/03/2015 
Tải về máyCông văn số 831TCT-TNCNCông văn10/03/2015Công văn số 831/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/3/2015 v/v hồ sơ kê khai thuế TNCN đối với họat động chuyển nhượng BĐS theo HĐ góp vốn để mua nền nhà, nhà, căn hộ10/03/2015 
Tải về máyCông văn số 825TCT-TNCNThông tư10/03/2015Công văn số 825/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/3/2015 v/v xác định thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS10/03/2015 
       
1234