Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ

Văn bản về Thuế

 Số văn bảnLoại văn bảnNgày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Tải về máy156/2013/TT-BTCThông tư06/11/2013Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 20/12/2013 
Tải về máy111/2013/TT-BTCThông tư15/08/2013Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, ...01/10/2013 
Tải về máy336/TCT-TNCNCông văn24/01/2014Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 201324/01/2014 
Tải về máy65 /2013/NĐ-CPNghị định27/06/2013Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 
Tải về máy29/2012/QH13Nghị định21/06/2012VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN21/06/2012 
Tải về máy154/2011/TT-BTCThông tư11/11/2011Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. 11/11/2011 
Tải về máy140 /2012/TT-BTCThông tư21/08/2012Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân 21/08/2012 
Tải về máy187/TCT- TNCNCông văn15/01/2013V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 15/01/2013 
Tải về máy486 /TCT - TNCNCông văn11/02/2011Hướng dẫn QTT TNCN 201011/02/2011 
Tải về máy164 /2009/TT-BTCChỉ thị13/08/2009Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng27/09/2009 
Tải về máy122/2008/TTLT-BTC-BQPThông tư16/12/2008Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng 01/01/2009 
Tải về máy7209 /BTC-TCT Công văn04/06/2010Gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến 31/07/201004/06/2010 
Tải về máy1700/TCT-TNCNCông văn21/05/2010Để tổ chức triển khai thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện, theo phản ánh của Cục...21/05/2010 
Tải về máy37/2010/TT-BTCThông tư18/03/2010Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính18/03/2010 
Tải về máy15908 /BTC-TCTCông văn26/12/2008Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh26/12/2008 
Tải về máy3124/BTC-TCTCông văn15/03/2010Gia hạn QTT TNCN 200915/03/2010 
Tải về máy451/TCT-TNCNCông văn08/02/2010Hướng dẫn QTT TNCN 200908/02/2010 
Tải về máy450/TCT-TNCNCông văn08/02/2010Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN 08/02/2010 
Tải về máy20/2010/TT-BTCThông tư05/02/2010Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN05/02/2010 
Tải về máy02 /2010/TT-BTCThông tư11/01/2010Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ ...11/01/2010 
       
12