Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ

Mẫu biểu về Thuế

 Số mẫu biểuTên mẫu biểuLoại mẫu biểuLoại ThuếLoại đối tượngNguồn thu nhậpHạn nộpNgày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Tải về máy04-2/TNCNGiẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCNThủ tục hành chínhThuế TNCNCá nhân cư trúTiền lương, tiền công 01/07/200730/06/2011
Tải về máy12/KK - TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốnTờ khai phát sinhThuế TNCNCá nhân cư trúChuyển nhượng vốn 01/01/200930/06/2011
Tải về máy10/KK-TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuếTờ khai tháng/quýThuế TNCNCá nhân cư trúKinh doanh 01/01/200930/06/2011
Tải về máy10A/KK-TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoánTờ khai tháng/quýThuế TNCNCá nhân cư trúKinh doanh 01/01/200930/06/2011
Tải về máy14/KK - TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặngTờ khai phát sinhThuế TNCNCá nhân cư trúNhận thừa kế;Nhận quà tặng 01/01/200930/06/2011
Tải về máy15/ĐK-TNCNĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ Thủ tục hành chínhThuế TNCNCá nhân cư trúChuyển nhượng vốn 01/01/200930/06/2011
Tải về máy16/ĐK-TNCNMẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNHThủ tục hành chínhThuế TNCNCá nhân cư trúTiền lương, tiền công;Kinh doanh 01/01/200930/06/2011
Tải về máy19/KK-TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoàiTờ khai phát sinhThuế TNCNCá nhân cư trúĐầu tư vốn;Bản quyền;Nhượng quyền thương mại;Trúng thưởng 01/01/200930/06/2011
Tải về máy20/TXN-TNCNThu xác nhận thu nhập nămThủ tục hành chínhThuế TNCNTổ chức, cá nhân chi trả thu nhậpBản quyền;Chuyển nhượng bất động sản;Chuyển nhượng vốn;Đầu tư vốn;Kinh doanh;Nhận quà tặng;Nhận thừa kế;Nhượng quyền thương mại;Tiền lương, tiền công;Trúng thưởng 01/01/200930/06/2011
Tải về máy13A/BK-TNCNBản kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong nămPhụ lụcThuế TNCNCá nhân cư trúChuyển nhượng vốn 01/01/200930/06/2011
Tải về máy13/KK - TNCNTờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Tờ khai quyết toánThuế TNCNCá nhân cư trúChuyển nhượng vốn 01/01/201030/06/2011
Tải về máy09C/PL-TNCNPhụ lục Giảm trừ gia cảnh cho NPTPhụ lụcThuế TNCNCá nhân cư trú;Cá nhân không cư trú;Nhóm cá nhân kinh doanh;Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhậpBản quyền;Chuyển nhượng bất động sản;Chuyển nhượng vốn;Đầu tư vốn;Kinh doanh;Nhận quà tặng;Nhận thừa kế;Nhượng quyền thương mại;Tiền lương, tiền công;Trúng thưởng 01/01/200930/06/2011
Tải về máy09B/PL-TNCNPhụ lục Thu nhập từ kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCNPhụ lụcThuế TNCNCá nhân cư trúKinh doanh 01/01/201030/06/2011
Tải về máy09A/PL-TNCNPhụ lục Thu nhập từ tiền lương tiền công kèm theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCNPhụ lụcThuế TNCNCá nhân cư trúTiền lương, tiền công 01/01/201030/06/2011
Tải về máy09/KK-TNCNTờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanhTờ khai quyết toánThuế TNCNCá nhân cư trúTiền lương, tiền công;Kinh doanh 01/01/201030/06/2011
Tải về máy18/MGT-TNCNVăn bản đề nghị giảm thuế TNCN Thủ tục hành chínhThuế TNCNCá nhân cư trú;Cá nhân không cư trúBản quyền;Chuyển nhượng bất động sản;Chuyển nhượng vốn;Đầu tư vốn;Kinh doanh;Nhận quà tặng;Nhận thừa kế;Nhượng quyền thương mại;Tiền lương, tiền công;Trúng thưởng 01/01/201030/06/2011
Tải về máy08B/KK-TNCNTờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanhTờ khai quyết toánThuế TNCNNhóm cá nhân kinh doanhKinh doanh 01/01/201030/06/2011
Tải về máy08A/KK-TNCNTờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khaiTờ khai tháng/quýThuế TNCNCá nhân cư trúKinh doanh 01/01/201030/06/2011
Tải về máy08/KK - TNCNTờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khaiTờ khai tháng/quýThuế TNCNCá nhân cư trúKinh doanh 01/01/201030/06/2011
Tải về máy07/KK -TNCNTờ khai thuế TNCN áp dụng chung cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai trực tiếp với cơ quan thuế Tờ khai tháng/quýThuế TNCNCá nhân cư trúTiền lương, tiền công 01/01/201030/06/2011
          
12

Tra cứu mẫu biểu về Thuế

Cơ quan ban hành