Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ
Skip navigation links
Tin tức
 
Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ được tự in trên máy tính
 
Đây là nội dung chính trong Thông tư số 37//2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự in trên máy tính.

Việc này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí so với việc phải mua chứng từ khấu trừ thuế từ cơ quan thuế rồi viết tay vào chứng từ để cấp cho người có khấu trừ thuế TNCN.

 Điều kiện để được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân khi có yêu cầu: có tư cách pháp nhân, đã đăng ký thuế và có mã số thuế, chấp hành tốt chính sách thuế TNCN, có đủ trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ, trong thời gian 1 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 2 lần trở lên.

Nội dung chứng từ khấu trừ phải có đủ 19 chỉ tiêu theo mẫu chứng từ khấu trừ chuẩn (đính kèm). Chứng từ khấu trừ phải có kí hiệu và kí hiệu được sử dụng 20 chữ cái tiếng Việt in hoa. Chứng từ khấu trừ được đánh số thứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa không quá 7 chữ số trong 1 kí hiệu. Chứng từ khấu trừ gồm 2 liên, liên 1 – lưu, liên 2 – giao cho người bị khấu trừ thuế. Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị được đưa vào mẫu chứng từ khấu trừ, trường hợp cần sử dụng chứng từ khấu trừ in song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

Tổ chức chi trả thu nhập muốn sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục Thuế. Cơ quan thuế sẽ ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được thông báo chấp thuận, tổ chức trả thu nhập phải gửi thông báo lưu hành (kèm theo mẫu chứng từ khấu trừ) cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý và phải thông báo phát hành tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Việc sử dụng, điều chỉnh chứng từ khấu trừ tương tự như việc sử dụng, điều chỉnh hóa đơn. Tổ chức chi trả phải báo cáo hàng quý tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu qúy sau.

Đính kèm Thông tư này là mẫu “Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân” và mẫu “Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in” và “Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN’.