Skip to main content

PIT Online

Go Search
PIT Online
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ
  
PIT Online > FAQs  

FAQs

Modify settings and columns
  
View: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Câu hỏiFilterCâu trả lờiFilter
Nguồn thu nhập
Loại Thuế
Loại đối tượng
CTY Đại Hưng ThịnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
electric.dht@gmail.com
Tôi đã đăng ký và có MSTCN nhưng bị sai tên,do sai sót khi nhập dữ liệu,vậy tôi phải điều chỉnh như thế nào? Mong câu trả lời sớm. Cám ơn.
- Nếu bạn đăng ký MST thông qua CQCT, đã được cấp MST, bạn có thể đề nghị CQCT thực hiện cách sau để điều chỉnh thông tin:
+ Sử dụng phần mềm TNCN 2.3 để kê khai thông tin cá nhân cần điều chỉnh. Nhập toàn bộ thông tin đúng của cá nhân cần điều chỉnh. Nhập MST TNCN cấp cho cá nhân đó. Thay đổi số hiệu tệp để không trùng với các tệp mà CQCT đã gửi trước đó. Kết xuất ra file excel. Gửi file và bảng kê như quy trình đăng kí MST ban đầu.
+ Nếu CQCT không thực hiện cách trên thì bạn cần có yêu cầu điều chỉnh thông tin (bằng văn bản) gửi CQCT. CQCT tổng hợp yêu cầu đề nghị điều chỉnh của người lao động và gửi CQT quản lý trực tiếp.
- Nếu bạn muốn điều chỉnh thông tin ĐKT không thông qua CQCT, bạn lập bộ hồ sơ gồm:
+ Tờ khai ĐKT mẫu 01/ĐK-TNCN Ban hành kèm theo TT 84/2008/TT-BTC, trong đó ghi rõ MST đã được cấp của bạn và thông tin cần điều chỉnh đúng.
+ Bản sao CMND/hộ chiếu.
Bạn gửi bộ hồ sơ trên cho CQTQL của bạn.
0
Tiền lương, tiền côngThuế TNCNCá nhân cư trúSửa thông tin MSTTNCN15/03/2010 11:05 SA15/07/2010 2:20 CH
võ thị hườngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
vohuong@yahool.com
cách để cài đặt phần mềm HTKK 2.5.0
OK
 
Trùng với câu trả lời về hướng dẫn cài đặt. Câu hỏi đã post 1 câu khác có phần trả lời
2
thu nhập cá nhân15/03/2010 11:06 SA26/07/2010 10:57 SA
võ thị hườngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
vohuong@yahool.com
cho mình hỏi khi đi nộp tờ khai thuế gtgt mình nộp luôn tờ khai thuế tnch phải ko a!
OK
 
Không trả lời
2
thu nhập cá nhân15/03/2010 11:09 SA26/07/2010 10:54 SA
Nguyễn Ngọc NhiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
nnhi99@yahoo.com.vn
Tôi muốn xem MST TNCN của công ty tôi. Nhưng vào Tra cứu MST và nhập số CMND của từng người nhưng không xem được MST TNCN vậy tôi phải vào đâu để xem được MST của công ty? Xin cám ơn.
Nếu chị thực hiện chức năng tra cứu MST mà không có kết quả có thể là nhân viên trong công ty chị chưa được cấp MST.
1.Nếu công ty thực hiện đăng kí MST TNCN bằng cách gửi file được kết xuất từ phần mềm TNCN thì chị có thể vào trang http://tncnonline.com.vn để kiểm tra:
- Vào phần dành cho TCCT của mục Đăng kí thuế. Sau khi đăng nhập thành công, vào chức năng Tra cứu file. Danh sách các file và trạng thái xử lý các file đó sẽ hiện lên trong chức năng này.
+ Nếu trạng thái là "Đã cấp mã":Kich chuột phải vào link "Tải kết quả", chọn Save as để tải file về.
+ Nếu trạng thái là "Chưa xử lý": File này chưa được CQTQL phê duyệt. Nếu TCCT chưa gửi bảng kê thì phải gửi lại bảng kê cho CQTQL để CQTQL tiến hành xác nhận. Nếu TCCT đã gửi bảng kê rồi thì phải liên hệ với CQTQL để biết nguyên nhân chưa được cấp MST và hướng giải quyết.
+ Nếu trạng thái là "Từ chối": File gửi lên bị lỗi hoặc thông tin trong file không giống với thông tin trong bảng kê thì liên hệ với CQTQL để xử lý.
2. Nếu chị chỉ gửi phiếu đăng kí MST mà chưa nhận được kết quả thì chị liên hệ với cơ quan thuế nơi mà chị gửi phiếu để biết được tình trạng xử lý của phiếu đăng kí MST và hướng giải quyết.
0
Xem kết quả đăng kí MST TNCN15/03/2010 11:10 SA07/07/2010 9:14 SA
nguyen huongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
sunflowerofme_1983@yahoo.com
sau khi gui file du lieu va giay cua viec Dang ky thue TNCN thi se lay Ma so thue o dau?
Trùng
2
Ma so thue15/03/2010 11:12 SA26/07/2010 10:58 SA
1 - 5 Next