Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ
  ĐẦU MỐI HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TẠI CÁC CƠ QUAN THUẾ  Tìm kiếm:
Cục Thuế Tên Cơ quan thuế Cán bộ HT Địa chỉ email Đt cố định Đt di động
An Giang
VP Cục Thuế An Giang
Nguyễn Hồng Sĩ
nhsi.agi@gdt.gov.vn
0918 351397
An Giang
VP Cục Thuế An Giang
Huỳnh Thị Quế Lan
htqlan.agi@gdt.gov.vn
0907 505900
An Giang
VP Cục Thuế An Giang
Chế Thị Kim Loan
ctkloan.agi@gdt.gov.vn
0917 192770
An Giang
VP Cục Thuế An Giang
Ngô Thị Tú Trinh
ntttrinh.agi@gdt.gov.vn
01656 153368
An Giang
VP Cục Thuế An Giang
Hình Quốc Hải
hqhai.agi@gdt.gov.vn
076 3841922
An Giang
VP Cục Thuế An Giang
Trương Minh Tuấn
tmtuan09.agi@gdt.gov.vn
076 3841922
An Giang
CCTLong Xuyên
Bùi Quốc Bình
bqbinh.agi@gdt.gov.vn
0946 767660
An Giang
CCTLong Xuyên
Quách Thanh Phong
qtphong.agi@gdt.gov.vn
0913 708258
An Giang
CCTChâu Đốc
Nguyễn Văn Hùng
nvhungcdo.agi@gdt.gov.vn
0918 618591
An Giang
CCTChâu Thành
Phan Thanh Duy
ptduy.agi@gdt.gov.vn
0907 093933
An Giang
CCTChâu Thành
Dương Hùng Cường
dhcuong.agi@gdt.gov.vn
0918 765399
An Giang
CCTChâu Phú
nmhung.agi@gdt.gov.vn
076 3689685
An Giang
CCTChợ Mới
Nguyễn Đoàn Hoàng Thụy
ndhthuy.agi@gdt.gov.vn
0916 378943
An Giang
CCTAn Phú
Mai Thanh Thủy
mtthuy.agi@gdt.gov.vn
0919 369405
An Giang
CCTAn Phú
Nguyễn Thị Ngọc Dung
ntndung.agi@gdt.gov.vn
0918 683949
An Giang
CCTAn Phú
Trịnh Bé Năm
tbnam.agi@gdt.gov.vn
0918 245528
An Giang
CCTTân Châu
Phan Trọng Quốc
ptquoc.agi@gdt.gov.vn
0918 507363
An Giang
CCTTân Châu
Đỗ Duy Thắng
ddthang.agi@gdt.gov.vn
0919 130670
An Giang
CCTPhú Tân
Đỗ Ngọc Suya
dnsuya.agi@gdt.gov.vn
0919 712493
An Giang
CCTPhú Tân
Mai Phú Mỹ
mpmy.agi@gdt.gov.vn
0918 951972
An Giang
CCTThoại Sơn
Đào Thị Bạch Tuyết
dtbtuyet.agi@gdt.gov.vn
076 3712309
An Giang
CCTTịnh Biên
Phạm Văn Mỹ
pvmy.agi@gdt.gov.vn
076 3875687
An Giang
CCTTri Tôn
Bùi Thị Yến Xuân
btyxuan.agi@gdt.gov.vn
0986 551577
An Giang
CCTTri Tôn
Huỳnh Văn Thanh
hvthanh01.agi@gdt.gov.vn
0918 825333
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng Tin Học -Lâm Nam Sơn
lnson.brv@gdt.gov.vn
0643 586393
0908 217883
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng Tin Học -Đặng Trọng Hiếu
dthieu.brv@gdt.gov.vn
0643 584214
0918 881224
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng Tin Học -Trần Thị Thanh Thái
tttthai.brv@gdt.gov.vn
0643 584214
0903 117955
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng kê Khai Kế Toán Thuế - Nguyễn Lê Thị Hoàng Yến
nlthyen.brv@gdt.gov.vn
0643 854243
0938 173087
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng kê Khai kế Toán Thuế - Lê Thị Diễm Thu
ltdthu.brv@gdt.gov.vn
0643 854243
0989 757906
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng QLT Thu Nhập Cá Nhân - Nguyễn Thị Hồng Chiến
nthchien.brv@gdt.gov.vn
0643 586397
0949 718783
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng QLT Thu Nhập Cá Nhân - Nguyễn Sang
nsang.brv@gdt.gov.vn
0643 586048
0938 226377
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng TTHT - Phan Thị Ngọc Quỳnh
pnquynh.brv@gdt.gov.vn
0643 859400
0902 467624
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng TTHT - Hoàng Thị Ngọc Phi
htnphi.brv@gdt.gov.vn
0643 859400
0985 084048
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng TTHT - Đỗ Thị Phương Thúy
dtpthuy.brv@gdt.gov.vn
0643 511524
0908 031175
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng TTHT - Trần Hồng Biên
thbien.brv@gdt.gov.vn
0643 859400
0969 015566
Bà Rịa - Vũng Tàu
VP cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Phòng TTHT - Nguyễn Văn Chương
nvchuong.brv@gdt.gov.vn
0643 511524
0918 004242
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục Thuế Xuyên Mộc
Đội Tuyên truyền Hỗ Trợ NNT - Trần Ngọc Chính
tnchinh.brv@gdt.gov.nv
0643 772082
0643 707755
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục Thuế Xuyên Mộc
Đội KK - KKT & TH - Trương Nhơn Hoàng
tnhoang.brv@gdt.gov.vn
0643 875576
0643 507893
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục Thuế Xuyên Mộc
Đội KK - KKT & TH - Trần Văn Thịnh
tvthinh.brv@gdt.gov.vn
0643 875576
0909 806755
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục Thuế Xuyên Mộc
Đội KK - KKT & TH - Nguyễn Thị Cẩm Hiếu
ntchieu.brv@gdt.gov.vn
0643 875576
0912 114045
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Ngyễn Thị Xuân Đào
ntxdao.brv@gdt.gov.vn
0643 692446
0983 688024
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Nguyễn Hữu Phúc
nhphuc.brv@gdt.gov.vn
0643 692448
0903 165759
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Trần Thị Ý Nhi
ttynhi2.brv@gdt.gov.vn
0643 692448
0907 034788
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Trần Thị Phấn
ttphan.brv@gdt.gov.vn
0643 692448
0907 482117
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Phạm Võ Thiên Thư
pvtthu.brv@gdt.gov.vn
0643 691393
0982 050434
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Huỳnh Hữu Quý
hhquy.tvi@gdt.gov.vn
0643 691393
0949 644242
Bà Rịa - Vũng Tàu
CCT huyện Đất Đỏ
Nguyễn Kim Phụng
nkphung.brv@gdt.gov.vn
0643 691393
0974 248222
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục thuế Long Điền
KK - KTT - Nguyễn Thành Tài
nttai.brv@gdt.gov.vn
0643 869 046
0937 671 520
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục thuế Long Điền
KK - KTT - Cao Thị Cẩm Vân
ctcvan.brv@gdt.gov.vn
0643 869 046
0908 632 214
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục thuế Long Điền
TNCN - Nguyễn Anh Tùng
natung.brv@gdt.gov.vn
0643 869 560
0908 577 410
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục thuế Long Điền
Bùi Thị Quý
btquy.brv@gdt.gov.vn
0643 869 560
0909 266 175
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục thuế Long Điền
Huỳnh Kim Hồng
hkhong.brv@gdt.gov.vn
0643 244 124
0938 851 301
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục Thuế TP Bà Rịa
Đội TTHT - Nguyễn Văn Phùng
nvphung.brv@gdt.gov.vn
0643 824142
0918 296484
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi cục Thuế TP Bà Rịa
Đội KK-KTT - Phạm Thị Hải
pthai.brv@gdt.gov.vn
0643 828434
0982 353671
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Trương Hướng Thảo
ththao.brv@gdt.gov.vn
0643 881199
0918.256.320
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Bùi Hùng Đạo
bhdaocdu.brv@gdt.gov.vn
0643 881199
0907.445.296
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Đào Tiến Long
dtlong.brv@gdt.gov.vn
0643 881199
0988.663.646
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Lê Văn Trực
lvtruc.brv@gdt.gov.vn
0643 885201
0909.334.700
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Nguyễn Văn Út
nvut.brv@gdt.gov.vn
0643 885201
0988.636.389
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Hồ Thị Thanh Tâm
htttam.brv@gdt.gov.vn
0643 881911
0917.218.048
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Nguyễn Đức
nduc.brv@gdt.gov.vn
0643 881911
0918.537.164
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Lê Ngọc Vạn
lnvan.brv@gdt.gov.vn
0643 881911
0909.815.132
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chic cục thuế huyện Châu Đức
Nguyễn Lê Quỳnh Anh
nlqanh.brv@gdt.gov.vn
0643 881911
0919.050.156
Bạc Liêu
Văn phòng Cục Thuế
Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
phongtthtctbl@gmail.com
0781 3823947
Bạc Liêu
Văn phòng Cục Thuế
Bộ phận Thuế TNCN
tncnctbl@gmail.com
0781 3922994
Bạc Liêu
Văn phòng Cục Thuế
Lê Thị Thanh Nga
lttnga.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Văn phòng Cục Thuế
Trần Thị Thùy Lam
tttlam.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Văn phòng Cục Thuế
Lê Thị Việt Anh
ltvanh.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Chi cục Thuế thành phố Bạc Liêu
Trần Thanh Tùng
tttung.bli@gdt.gov.vn
0913 791688
Bạc Liêu
Chi cục Thuế thành phố Bạc Liêu
Bùi Thanh Lê
btle.bli@gdt.gov.vn
0781 3959769
Bạc Liêu
Chi cục thuế huyện Đông Hải
Nguyễn Quốc Đảm
nqdam.bli@gdt.gov.vn
0978 203040
Bạc Liêu
Chi cục thuế huyện Đông Hải
Mã Nghĩa Hòa
mnhoa.bli@gdt.gov.vn
0781 3844988
Bạc Liêu
Chi cục thuế huyện Đông Hải
Nguyễn Văn Thâm
nvtham.bli@gdt.gov.vn
0781 3845226
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Giá Rai
Đội TH - NV - DT
dthnvdtgr.bli@gdt.gov.vn
0781 3849530
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Giá Rai
Đội Trước bạ - Thu khác
dtbtkgr.bli@gdt.gov.vn
0781 3849530
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Giá Rai
Phan Quang Thảo
pqthao.bli@gdt.gov.vn
0781 3849530
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Giá Rai
Cái Vũ Ca
cvca.bli@gdt.gov.vn
0781 3848170
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Giá Rai
Ngô Ngọc Kiều
nnkieu.bli@gdt.gov.vn
0781 3848170
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hòa Bình
Đội tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
dnvhb.bli@gdt.gov.vn
0781 3881236
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hòa Bình
Lâm Hoàng Thi (TNCN)
lhthi.bli@gdt.gov.vn
0781 3881163
0919 212600
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hòa Bình
Trường Phùng Võ (Tin học)
tpvo.bli@gdt.gov.vn
0781 3882363
0909 233499
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hồng Dân
Đội NV -TT
dnvhd.bli@gdt.gov.vn
0781 3560713
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hồng Dân
Lâm Hoàng Đức Thắng
lhdthang.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hồng Dân
Trần Thị Ngọc Hân
ttnhan.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Hồng Dân
Trần Lương Dược
tlduoc.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
dnvpl.bli@gdt.gov.vn
0781 3507344
Bạc Liêu
Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Lê Khắc Thanh
lkthanh.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Chi cục Thuế Huyện Phước Long
Thái Trường Duy
ttduy.bli@gdt.gov.vn
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi
Đội NVDT - Bộ phận một cửa
dnvuvloi.bli@gdt.gov.vn
0781 3735182
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi
Đội KK - KTT & TH
qlkknth.bli@gdt.gov.vn
0781 3735085
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi
Đoàn Ngọc Viễn
dnvien.bli@gdt.gov.vn
0913 826027
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi
Trần Thanh Thế
ttthe.bli@gdt.gov.vn
0917 464835
Bạc Liêu
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi
Trần Đoàn Thanh Vị
tdtvi.bli@gdt.gov.vn
0949 474676
Bắc Giang
VP Cục Thuế Bắc Giang
Nguyễn Trí Hùng( Phòng TNCN)
nthung.bgi@gdt.gov.vn
Bắc Giang
CCT huyện Sơn Động
nntan.bgi@gdt.gov.vn
0988 640744
Bắc Giang
CCT huyện Yên Thế
nvquan.bgi@gdt.gov.vn
0988 112723
Bắc Giang
CCT huyện Lạng Giang
ntdung.bgi@gdt.gov.vn
0973 104383
Bắc Giang
CCT huyện Tân Yên
nttnga.bgi@gdt.gov.vn
0983 018289
Bắc Giang
CCT huyện Tân Yên
nvnguyen.bgi@gdt.gov.vn
0917 753419
Bắc Giang
CCT huyện Lục Ngạn
hvnam01.bgi@gdt.gov.vn
0240 3874770
0986 059590
Bắc Giang
CCT huyện Việt Yên
nttung.bgi@gdt.gov.vn
0240 3874770
Bắc Giang
CCT huyện Hiệp Hòa
nhhoan.bgi@gdt.gov.vn
0915 901068
Bắc Giang
CCT huyện Lục Nam
qlnlna.bgi@gdt.gov.vn
0240 2214151
Bắc Giang
CCT huyện Lục Nam
tthtlna.bgi@gdt.gov.vn
0240 3884228
Bắc Giang
CCT huyện Yên Dũng
ltly.bgi@gdt.gov.vn
0988 908901
Bắc Giang
CCT TP Bắc Giang
ltlinh.bgi@gdt.gov.vn
0240 3853374
0982 048289
Bắc Giang
CCT TP Bắc Giang
tlachien.bgi@gdt.gov.vn
0240 3856432
0912 194929
Bến Tre
VP Cục Thuế
Trần Lệ Xuân (Phòng Tin học)
Tlxuan02.btr@gdt.gov.vn
0753.827981
01257041444
Bến Tre
VP cục Thuế
Đinh Thị Sen (Phòng QLT TNCN)
Dtsen.btr@gdt.gov.vn
0753.510736
0932875809
Bến Tre
VP cục Thuế
Lâm Thiếu Bình (Phòng Kê khai-KTT)
Ltbinh.btr@gdt.gov.vn
0753.813584
01669042000
Bến Tre
CCT Thành phố Bến Tre
Nguyễn Thị Hồng Điệp (Đội TT-HT-TH-NV-DT)
nthdiep.btr@gdt.gov.vn
0753.839205
0919902127
Bến Tre
CCT Châu Thành
Đinh Thị Ngân (Đội TT HTNNT)
dtngan.btr@gdt.gov.vn
0753.613555
0909788336
Bến Tre
CCT Châu Thành
Lê Thị Phương Thảo (Đội KK-KTT&TH)
ltpthao.btr@gdt.gov.vn
0753.869317
0918820775
Bến Tre
CCT Châu Thành
Lê Thị Mộng Điệp (Đội KK-KTT&TH)
ltmdiep.btr@gdt.gov.vn
0753.869317
0982331881
Bến Tre
CCT Chợ Lách
Trần Tấn Khương
ttkhuong.btr@gdt.gov.vn
0753.711087
0919578793
Bến Tre
CCT Chợ Lách
Đoàn Tấn Tài
ddtai.btr@gdt.gov.vn
0753.711626
0986258209
Bến Tre
CCT Chợ Lách
Ngô Minh Dũng
nmdung.btr@gdt.gov.vn
0753.711377
0908090615
Bến Tre
CCT Mỏ Cày Nam
Nguyễn Thị Tuyết Vân (Đội Kiểm tra thuế)
Nttvan.btr@gdt.gov.vn
0753 843765
0918879990
Bến Tre
CCT Mỏ Cày Bắc
Nguyễn Thị Trúc Linh (Đội TTHT-NVDT)
nttlinh.btr@gdt.gov.vn
0753.669118
0916 97697041
Bến Tre
CCT Mỏ Cày Bắc
Lê Phước Tài (Đội KK-KTT&TH)
lptai.btr@gdt.gov.vn
0753.669117
0165 6410143
Bến Tre
CCT Giồng Trôm
Đặng Văn Phong (Đội Kê khai-KTT)
Dvphong.btr@gdt.gov.vn
0753.861802
0902650939
Bến Tre
CCT Giồng Trôm
Phan Thường Nghiệp (Đội QLT TNCN)
Ptnghiep.btr@gdt.gov.vn
0753.892415
01677992003
Bến Tre
CCT Bình Đại
Trần Hồng Phước (Đội Tuyên truyền-HTNNT)
thphuoc.btr@gdt.gov.vn
0753.851275
0918592735
Bến Tre
CCT Bình Đại
Lê Thùy Trang (Đội Kê khai-KTT)
lttrang.btr@gdt.gov.vn
0753.851274
0916105918
Bến Tre
CCT Ba Tri
Lê Văn Hay
Lvhay.btr@gdt.gov.vn
075.3859183
0984519297
Bến Tre
CCT Thạnh Phú
Dương Văn Dưỡng (Đội TT-HT-TH-NV-DT)
dvduong.btr@gdt.gov.vn
0753.870973
Bến Tre
CCT Thạnh Phú
Đồng Lương Thi (Đội Kê khai -KTT)
dlthi.btr@gdt.gov.vn
0753.739339
01277557999
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Nguyễn Mỹ Diện (Phòng KK-KTT)
nmdien.cma@gdt.gov.vn
07806251911
0919.024.027
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Dương Minh Huệ (Phòng TTHT NNT)
dmhue.cma@gdt.gov.vn
07806251914
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Trần Thúy Liễu (Phòng TTHT NNT)
ttlieu.cma@gdt.gov.vn
07806251914
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Trần Hồng Mận (Phòng TTHT NNT)
thman.cma@gdt.vn
07806251914
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Trần Hồng Ngọc (Phòng TTHT NNT)
thngoc.cma@gdt.gov.vn
07806251914
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Nguyễn Minh Hiếu (Phòng TTHT NNT)
nmhieu.cma@gdt.gov.vn
07806251914
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Trần Công Thuận (Phòng Thuế TNCN)
tcthuan.cma@gdt.gov.vn
07806251917
0913.839898
Cà Mau
Văn phòng Cục Thuế Cà Mau
Trần Minh Kha (Phòng Tin học)
tmkha.cma@gdt.gov.vn
07806251913
0976.626454
Cà Mau
CCT huyện Cái Nước
Nguyễn Kim Định (Đội TTHT-NNT)
nkdinh.cma@gdt.gov.vn
0780.3602151
0919.724.399
Cà Mau
CCT huyện Năm Căn
Tăng Thiên Kim(Đội TTHT-NNT)
ttkim.cma@gdt.gov.vn
07806.259506
0945.567.582
Cà Mau
CCT huyện Năm Căn
Trần Hồng Tím (Đội KK-KTT)
thtim.cma@gdt.gov.vn
07806.259509
0939.955.935
Cà Mau
CCT huyện Ngọc Hiển
Nguyễn Việt Sua (Đội KK-KTT)
nvsua.cma@gdt.gov.vn
07806.258506
0919.249.459
Cà Mau
CCT huyện Ngọc Hiển
Văn Quốc Bảo (Đội KK-KTT)
vqbao.cma@gdt.gov.vn
07806.258506
0918.572.457
Cà Mau
CCT huyện Đầm Dơi
Ngô Văn Tài (Đội TTHT NNT)
nvtai.cma@gdt.gov.vn
0780.3856918
0918.355.464
Cà Mau
CCT huyện Đầm Dơi
Phương Minh Nhứt (Đội TTHT NNT)
pmnhut.cma@gdt.gov.vn
0780.3856918
0918.218.464
Cà Mau
CCT huyện Đầm Dơi
Nguyễn Việt Hưng (Đội TTHT NNT)
nvhung.cma@gdt.gov.vn
0780.3856918
Cà Mau
CCT huyện Đầm Dơi
Tạ Thanh Hoàng (Đội KK-KTT)
tthoang.cma@gdt.gov.vn
0780.3858550
0948.732.777
Cà Mau
CCT huyện Đầm Dơi
Nguyễn Hoàng Long (Đội KK-KTT)
nhlong.cma@gdt.gov.vn
0780.3858550
0917.870.097
Cà Mau
CCT huyện Phú Tân
Huỳnh Văn Tấn ( Đội KK-KTT)
hvtan.cma@gdt.gov.vn
07806257508
0938.183.499
Cà Mau
CCT huyện Trần Văn Thời
Trần Minh Cảnh ( Đội TNCN)
tmcanh.cma@gdt.gov.vn
07806258010
0918.640.540
Cà Mau
CCT huyện Trần Văn Thời
Lê Chí Toại (Đội TTHT NNT)
lctoai.cma@gdt.gov.vn
07806258004
0918.380.489
Cà Mau
CCT huyện Trần Văn Thời
Lâm Quốc Hoàng Vũ ( Đội KK-KTT)
lqhvu.cma@gdt.gov.vn
07806258008
0917.723.764
Cà Mau
CCT huyện Trần Văn Thời
Trần Hồng Miên ( Đội TNCN )
thmien.cma@gdt.gov.vn
07806258010
0949.885.889
Cà Mau
CCT huyện Trần Văn Thời
Nguyễn Đăng Sanh ( Đội TTHT NNT)
ndsanh.cma@gdt.gov.vn
07806258004
0918.640.323
Cà Mau
CCT huyện Thuế Thới Bình
Trần Văn Diên (Đội KK-KTT-TH-TNCN&TK)
tvdien.cma@gdt.gov.vn
07803861910
0919374477
Cà Mau
CCT huyện Thới Bình
Vương Hải Phong (Đội TTHTNNT&NVDT)
vhphong.cma@gdt.gov.vn
07803860365
0939805566
Cà Mau
CCT huyện Thới Bình
Trần Công Đức (Đội TTHTNNT&NVDT)
tcduc.cma@gdt.gov.vn
07803860365
0918333621
Cà Mau
CCT huyện U Minh
Lâm Thanh Triều (Đội KK-KTT)
lttrieu.cma@gdt.gov.vn
07806259004
0919686952
Cà Mau
CCT huyện U Minh
Lê Ngọc Tuyền (Đội TTHT NNT & NVDT)
lntuyen.cma@gdt.gov.vn
07806259006
0918584596
Cà Mau
CCT TP Cà Mau
Lê Trần Thanh Tùng ( Đội KK-KTT&TH)
ltttung2.cma@gdt.gov.vn
07803821298
0918363484
Cà Mau
CCT TP Cà Mau
Trần Thị Mỹ Phượng ( Đội KK-KTT&TH)
tphuong.cma@gdt.gov.vn
07803821298
0917683997
Cà Mau
CCT TP Cà Mau
Vũ Hoàng Trúc Linh ( Đội TTHT NNT)
vhtlinh.cma@gdt.gov.vn
07803656575
0942802803
Cao Bằng
Văn Phòng Cục Thuế Cao Bằng
Phongttht.cba@gdt.gov.vn
026 3852724
Cao Bằng
Văn Phòng Cục Thuế Cao Bằng
Dtbthu.cba@gdt.gov.vn
0973 161888
Cao Bằng
CCT Thành phố CaoBằng
Lvvinh.cba@gdt.gov.vn
0914 996384
Cao Bằng
CCT Thành phố CaoBằng
Pthien.cba@gdt.gov.vn
026 3953340
Cao Bằng
CCT Hòa An
Lthue.cba@gdt.gov.vn
01666 491598
Cao Bằng
CCT Hà Quảng
cct haquang.cba@gdt.gov.vn
026 3862001
Cao Bằng
CCT Thông Nông
Sbdiep.cba@gdt.gov.vn
0919 436228
Cao Bằng
CCT Nguyên Bình
cct nguyenbinh.cba@gdt.gov.vn
026 3872665
Cao Bằng
CCT Quảng Uyên
Dxduong.cba@gdt.gov.vn
01682 162666
Cao Bằng
CCT H ạ Lang
Cct halang.cba@gdt.gov.vn
026 3830214
Cao Bằng
CCT Ph ục Hòa
Cct phuchoa.cba@gdt.gov.vn
026 3822808
Cao Bằng
CCT Tra Lĩnh
Ltmhuyen.cba@gdt.gov.vn
0976 734082
Cao Bằng
CCT Tra Lĩnh
Cct tralinh.cba@gdt.gov.vn
026 3880983
Cao Bằng
CCT Trùng Khánh
ngoancct@gmail.com.vn
0968 168260
Cao Bằng
CCT Thạch An
Nthnhung.cba@gdt.gov.vn
0986 968165
Cao Bằng
CCT Thạch An
Dtnoanh.cba@gdt.gov.vn
0919 642318
Cao Bằng
CCT Bảo Lâm
hdson.cba@gdt.gov.vn
0918 081984
Cao Bằng
CCT Bảo Lạc
cct baolac.cba@gdt.gov.vn
026 3870345
Cần Thơ
Văn Phòng Cục Thuế Cần Thơ
Phan Hồng Nhung (Phòng QL Thuế TNCN)
phnhung.CTH@gdt.gov.vn
0710 3817675
0918 944555
Cần Thơ
CCT Quận Ninh Kiều
Võ Minh Luân
vmluan.CTH@gdt.gov.vn
0710 3821230
0919 325591
Cần Thơ
CCT Quận Bình Thủy
Huỳnh Hoài Nam
hhnam.CTH@gdt.gov.vn
0710 3887281
0913 617262
Cần Thơ
CCT Quận Cái Răng
Trần Thị Ngoan
ttngoan.CTH@gdt.gov.vn
0710 3913799
0918 800797
Cần Thơ
CCT Quận Ô Môn
Huỳnh Văn Khang
hvkhang.CTH@gdt.gov.vn
0710 3862244
0918 834102
Cần Thơ
CCT Quận Thốt Nốt
Kiều Văn Cách
kvcach.CTH@gdt.gov.vn
0710 3851245
0913 973946
Cần Thơ
CCT Huyện Phong Diền
Võ Minh Luương
vmluong.CTH@gdt.gov.vn
0710 3850366
0919 159966
Cần Thơ
CCT Huyện Cờ Đỏ
Nguyễn Văn Thắng
nvthang.CTH@gdt.gov.vn
0710 3695329
0919 354587
Cần Thơ
CCT Huyện Thới Lai
Bùi Thanh Hùng
bvhung.CTH@gdt.gov.vn
0710 3681343
0918 458050
Cần Thơ
CCT Huyện Vĩnh Thạnh
Nguyễn Thanh Hùng
nthung.CTH@gdt.gov.vn
0710 3858817
0916 333386
Đắk Lắk
VP Cục thuế Đắk Lắk
Phòng Tuyên Truyền (Trương Quốc Ngự)
tqngu.dla@gdt.gov.vn
05003811074
0982123739
Đắk Lắk
VP Cục thuế Đắk Lắk
Phòng Kê Khai (Trần Hữu Cường)
thcuong.dla@gdt.gov.vn
05003852374
0943357123
Đắk Lắk
VP Cục thuế Đắk Lắk
Phòng Thu Nhập Cá Nhân (Trịnh Thị Thu Hiền)
ttthien.dla@gdt.gov.vn
05003840233
0973722678
Đắk Lắk
CCT TP Buôn Ma Thuột
Nguyễn Thị Ngọc Huệ
ntnhue.dla@gdt.gov.vn
0500 3955080
0914235357
Đắk Lắk
CCT Eakar
Nguyễn Văn Sơn
nvson.dla@gdt.gov.vn
0905 201566
Đắk Lắk
CCT MaDrak
Nguyễn Thị Hương Nguyên
nthnguyen.dla@gdt.gov.vn
0905 138339
Đắk Lắk
CCT thị xã Buôn Hồ
Nguyễn Văn Hiếu
nvhieu.dla@gdt.gov.vn
05003872949
0989337144
Đắk Lắk
CCT Krông Bông
Lê Thị Cẩm Vân
ltcvan.dla@gdt.gov.vn
0500 3732343
0977782878
Đắk Lắk
CCT Krông Buk
Đặng Văn Hiệp
dvhiep.dla@gdt.gov.vn
05003574483
0946006688
Đắk Lắk
CCT Buôn Đôn
Đỗ Thị Thu Hồng
dtthong1.dla@gdt.gov.vn
0905201620
Đắk Lắk
CCT Lắk
Trần Thị Oanh
ttoanh.dla@gdt.gov.vn
0500 3585140
0983409078
Đắk Lắk
CCT CưMgar
Phạm Văn Phúc
pvphuc.dla@gdt.gov.vn
05003834151
0905 966696
Đắk Lắk
CCT Krông Pắk
Nguyễn Lê Quốc Doanh
nlqdoanh.dla@gdt.gov.vn
0985 954609
Đắk Lắk
CCT Krông Ana
Nguyễn Tuấn Anh
ntanh.dla@gdt.gov.vn
0500363034
0905866008
Đắk Lắk
CCT EaSup
Nguyễn Văn Hân
nvhan.dla@gdt.gov.vn
05003688142
0942484040
Đắk Lắk
CCT EaHleo
Trần Xuân Cảnh
txcanh.dla@gdt.gov.vn
05003778955
0986137464
Đắk Lắk
CCT Krông Năng
Lê Xuân Tấn
lxtan.dla@gdt.gov.vn
0963 434445
Đắk Lắk
CCT Cưkuin
Phạm Thị Xuân Thanh
ptxthanh.dla@gdt.gov,vn
0905 223448
Đắk Nông
VP Cục Thuế Đắk Nông
lnhtram.dno@gdt.gov.vn
051 3544117
Đắk Nông
CCT huyện Tuy Đức
ndson.dno@gdt.gov.vn
0914 576777
Đắk Nông
CCT Đăk Song
dtkthanh.dno@gdt.gov.vn
0905 092009
Đắk Nông
CCT Đăk Mil
th_dno_dmi.dno@gđt.gov.vn
0501 3741171
Đắk Nông
CCT Đăk GLong
th_dno_glo.dno@gdt.gov.vn
0501 3540148
Đắk Nông
CCT huyện Cư Jút
nktran.dno@gdt.gov.vn
0905 945077
Đắk Nông
CCT Krôngnô
th_dno_kno.dno@gdt.gov.vn
0905 066568
Đắk Nông
CCT thị xã Gia Ngĩa
nvtuan.dno@gdt.gov.vn
0914 044656
Đắk Nông
CCT Đăk Rlấp
Th_dno_drl.dno@gdt.gov.vn
0501 3648390
Điện Biên
VP Cục Thuế Điện Biên
ttnguyen.dbi@gdt.gov.vn
0230 3834424
Điện Biên
CCT TP Điện Biên Phủ
pthuycct.dbi@gdt.gov.vn
0230 3506683
Điện Biên
CCT huyện Điện Biên
vhnhung.dbi@gdt.gov.vn
0230 3820656
Điện Biên
CCT huyện Điện Biên Đông
ddviet.dbi@gdt.gov.vn
0230 3891243
Điện Biên
CCT huyện Mường Chà
ttdung.dbi@gdt.gov.vn
0230 3842252
Điện Biên
CCT thị xã Mường Lay
tvhuan.dbi@gdt.gov.vn
0230 3852318
Điện Biên
CCT huyện Mường Nhé
dhchung.dbigdt.gov.vn
0230 3740201
Điện Biên
CCT huyện Mường Ảng
smtuan.dbi@gdt.gov.vn
0230 3856017
Điện Biên
CCT huyện Tuần Giáo
nthoatgi.dbi@gdt.gov.vn
0230 3863179
Điện Biên
CCT huyện Tủa Chùa
dtdung.dbi@gdt.gov.vn
0230 3845113
Điện Biên
CCT huyện Nậm Pồ
cxkhanh.dbi@gdt.gov.vn
0230 3743799
Đồng Tháp
Văn phòng Cục Thuế Đồng Tháp
Nguyễn Thị Kim Xuân
ntkxuan.dth@gdt.gov.vn
067 3877203
Đồng Tháp
Văn phòng Cục Thuế Đồng Tháp
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
htqnga.dth@gdt.gov.vn
067 3877203
Đồng Tháp
Văn phòng Cục Thuế Đồng Tháp
Bùi Kim Giàu
bkgiau.dth@gdt.gov.vn
067 3870476
Đồng Tháp
Văn phòng Cục Thuế Đồng Tháp
Nguyễn Văn Hồng
nvhong.dth@gdt.gov.vn
067 3851208
Đồng Tháp
CCT TP Cao Lãnh
Nguyễn Long Thắng
nlthang.dth@gdt.gov.vn
067 3585244
0918 678806
Đồng Tháp
CCT Huyện Hồng Ngự
Thái Thị Kiều Oanh
ttkoanh.dth@gdt.gov.vn
067 3837257
01233 775460
Đồng Tháp
CCT Huyện Hồng Ngự
Nguyễn Thị Tuyết Ngọc
nttngoc.dth@gdt.gov.vn
067 3836993)
0979 225499
Đồng Tháp
CCT Huyện Tháp Mười
Nguyễn Văn Việt
nvviet.dth@gdt.gov.vn
067 3505 042
Đồng Tháp
CCT Huyện Tháp Mười
Phạm Văn Đạt
pvdat.dth@gdt.gov.vn
067 3825 298
Đồng Tháp
CCT Huyện Cao Lãnh
Nguyễn Hữu Tài
nhtai.dth@gdt.gov.vn
0989 053563
Đồng Tháp
CCT Huyện Cao Lãnh
Nguyễn Trường Hải
nthai.dth@gdt.gov.vn
0916 739797
Đồng Tháp
CCT Huyện Cao Lãnh
Đặng Thị Ngọc Dung
dtndung.dth@gdt.gov.vn
0939 444881
Đồng Tháp
CCT Huyện Lấp Vò
Nguyễn Khải Hoàn
nkhoan.dth@gdt.gov.vn
067 3843288
Đồng Tháp
CCT Huyện Lấp Vò
Lê Thị Thanh Trang
ltttrang.dth@gdt.gov.vn
067 3680441
Đồng Tháp
CCT Huyện Lấp Vò
Triệu Phước Nguyên
tpnguyen.dth@gdt.gov.vn
067 3845337
Đồng Tháp
CCT Huyện Lấp Vò
Nguyễn Văn Bờ
nvbo.dth@gdt.gov.vn
067 3680440
Đồng Tháp
CCT Huyện Lai Vung
Huỳnh Kim Yến
hkyen.dth@gdt.gov.vn
067 3651966
Đồng Tháp
CCT TP Sa Đéc
Lê Thị Thu Thủy
lttthuy.dth@gdt.gov.vn
0988 240455
Đồng Tháp
CCT TP Sa Đéc
Lưu Thiết Kế
ltke.dth@gdt.gov.vn
0914 845489
Đồng Tháp
CCT Huyện Tam Nông
Nguyễn Trọng Linh
ntlinh.dth@gdt.gov.vn
067 3828762
Đồng Tháp
CCT Huyện Tam Nông
Đặng Văn Hồng
dvhong.dth@gdtgov.vn
067 3828762
Đồng Tháp
CCT Huyện Tam Nông
Ngô Văn Lâm
nvlam1.dth@gdt.gov.vn
067 3829671
Đồng Tháp
CCT Huyện Tam Nông
Võ Công Khanh
vckhanh.dth@gdt.gov.vn
067 3829670
Đồng Tháp
CCT Huyện Tam Nông
Huỳnh Công Hiệp
hchiep.dth@gdt.gov.vn
067 3828694
Đồng Tháp
CCT Huyện Tam Nông
Nguyễn Hoàng Thanh
nhthanh.dth@gdt.gov.vn
067 3828983
0918 365972
Đồng Tháp
CCT Huyện Tân Hồng
Đoàn Thị Bích Ngọc
dtbngoc.dth@gdt.gov.vn
0977 098338
Đồng Tháp
CCT Huyện Tân Hồng
Đoàn Văn Ngôn
dvngon.dth@gdt.gov.vn
0916 787740
Đồng Tháp
CCT Huyện Châu Thành
Võ Kim Lan
vklan.dth@gdt.gov.vn
01673 332032
Đồng Tháp
CCT Huyện Châu Thành
Trần Hữu Trung
thtrung.dth@gdt.gov.vn
0907 026425
Đồng Tháp
CCT Huyện Thanh Bình
Nguyễn Minh Thông
nmthong.dth@gdt.gov.vn
0947 267679
Đồng Tháp
CCT Huyện Thanh Bình
Trần Quốc Đông
tqdong.dth@gdt.gov.vn
0913 698387
Đồng Tháp
CCT Huyện Thanh Bình
Nguyễn Văn Hùng
nvhung2.dth@gdt.gov.vn
0982 540987
Đồng Tháp
CCT Huyện Thanh Bình
Lê Chí Lành
lclanh.dth@gdt.gov.vn
0917 805693
Đồng Tháp
CCT TX Hồng Ngự
Trần Thanh Tốt
tttot.dth@gdt.gov.vn
067 3563313
0939 775879
Đồng Tháp
CCT TX Hồng Ngự
Võ Thanh Tùng
vttung.dth@gdt.gov.vn
067 3563314
0982 569696
Hà Nam
VP Cục Thuế Hà Nam
ltphuong.hna@gdt.gov.vn nvnam.hna@gdt.gov.vn
0351 3851552
Hà Nam
CCT TP Phủ Lý
ntduyen.hna@gdt.gov.vn
0351 3889368
Hà Nam
CCT huyện Kim Bảng
cctkbang.hna@gdt.gov.vn
0351 3822615
Hà Nam
CCT huyện Thanh Liêm
ttthom.hna@gdt.gov.vn
0972 986219
Hà Nam
CCT huyện Bình Lục
dttthuy.hna@.gdt.gov.vn
0984 577769
Hà Nam
CCT huyện Duy Tiên
tttuyen.hna@gdt.gov.vn
0351 3832537
Hà Nam
CCT huyện Lý Nhân
vvnam.hna@gdt.gov.vn plchi.hna@gdt.gov.vn
0976 762187 0978 729369
Hà nội
Chi cục thuế Đan Phượng
Phạm Hồng Nga
phnga.han@gdt.gov.vn
04.33885909
Hà nội
Chi cục thuế Đan Phượng
Nguyễn Thị Bích Ngọc
04.33885909
Hà nội
Chi cục thuế Đan Phượng
Nguyễn Bích Ngọc
nbngoc02.han@gdt.gov.vn
04.33885909
Hà Nội
Chi cục thuế huyện Phú Xuyên
Lương Khánh Vân (Đội TTHT NNT.AC)
ttacpxu.han@gdt.gov.vn
04.33858100
Hà Nội
Chi cục thuế Huyện Gia Lâm
Vũ Thị Thu Hà - Đội TTHT
vttha.han@gdt.gov.vn
0979560735
Hà Nội
Chi cục thuế Huyện Gia Lâm
Vũ Thị Hương - Đội TTHT
vttha.han@gdt.gov.vn
0438769735-112
0948680586
Hà Nội
Chi cục thuế Huyện Gia Lâm
Võ Thị Ngãi - Đội KTT
vtngai.han@gdt.gov.vn
0436763395
0904511810
Hà Nội
Chi cục thuế Huyện Gia Lâm
Giang Thị Nghĩa
gtnghia.han@gdt.gov.vn
043.8769735-429
0904318188
Hà Nội
CCT Tây Hồ
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ
tthttho.han@gdt.gov.vn
04.38294873
Hà Nội
CCT SÓC SƠN
Kê khai/ Nguyễn Đức Hoài
ndhoai.han@gdt.gov.vn
04.38851066
Hà Nội
CCT SÓC SƠN
Tuyên truyền / Phạm Xuân Trường
pxtruong.han@gdt.gov.vn
04.35952418
Hà Nội
CCT SÓC SƠN
Tuyên truyền   / Phạm Thị Hồng Liên
pthlien01.han@gdt.gov.vn
04.35952418
Hà Nội
CCT SÓC SƠN
Tuyên truyền/ Phạm Thị Ngọc Liên
ptnlien.han@gdt.gov.vn
04.35952418
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Lê Thị Bích Thủy (Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT)
ltbthuy.hti@gdt.gov.vn
0393.890.062
0982.504.447
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Trần Thị Tịnh (Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT)
tttinh.hti@gdt.gov.vn
0393.890.062
091.353.7269
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Nguyễn Thị Hồng Vượng (Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT)
nthvuong.hti@gdt.gov.vn
0393.890.062
098.775.7786
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Nguyễn Thị Tuyết (Phòng Kê khai & Kế toán thuế)
nttuyet.hti@gdt.gov.vn
0393.854409
0974. 162855
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Nguyễn Thị Hà My (Phòng Kê khai & Kế toán thuế)
nthmy.hti@gdt.gov.vn
0393.854409
0917. 281188
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Nguyễn Thanh Tùng (Phòng Kê khai & Kế toán thuế)
nttung.hti@gdt.gov.vn
0393.854409
0906. 007567
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Nguyễn Thị Thường (Phòng Kê khai & Kế toán thuế)
ntthuong.hti@gdt.gov.vn
0393.892.561
0918.991.556
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Trần Thị Anh Quỳnh (Phòng Quản lý thuế TNCN)
ttaquynh.hti@gdt.gov.vn
0393.892.561
0903.285.998
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Phan Lê Long (Phòng Quản lý thuế TNCN)
pllong1.hti@gdt.gov.vn
0393.892.561
0983.312.223
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Nguyễn Xuân Dũng (Phòng Tin học)
nxmdung.hti@gdt.gov.vn
0393.857.029
0982.009.848
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Đào Anh Khoa (Phòng Tin học)
dakhoa.hti@gdt.gov.vn
0393.851.316
0915.424.277
Hà Tĩnh
VP Cục Thuế
Võ Thị Hoài Thu (Phòng Tin học)
vhthu.hti@gdt.gov.vn
0393.851.316
0934.555.245
Hà Tĩnh
CCT Huyện Cẩm Xuyên
Nguyễn Văn Dũng
nvdung.hti@gdt.gov.vn
0393.761.832
0982.274.234
Hà Tĩnh
CCT Huyện Cẩm Xuyên
Trần Thị Bưởi
ttbuoi.hti@gdt.gov.vn
0393.761.840
0944.013.929
Hà Tĩnh
CCT Huyện Cẩm Xuyên
Trần Viết Cường
tvcuong.hti@gdt.gov.vn
0393.761.840
0987.870.966
Hà Tĩnh
CCT Huyện Kỳ Anh
Hoàng Xuân Phùng
hxphung.hti@gdt.gov.vn
0393721856
0962064228
Hà Tĩnh
CCT Huyện Kỳ Anh
Tô Thị Thao
ttthao.hti@gdt.gov.vn
0393721856
0983866012
Hà Tĩnh
CCT Huyện Kỳ Anh
Nguyễn Văn Nam
nvnam.hti@gdt.gov.vn
0393721856
0963096706
Hà Tĩnh
CCT Huyện Thạch Hà
Nguyễn Thành Tân
nttan.hti@gdt.gov.vn
0393.847.577
0912.411.020
Hà Tĩnh
CCT Huyện Thạch Hà
Mai Văn Sơn
mvson.hti@gdt.gov.vn
0393.845.324
0986.092.049
Hà Tĩnh
CCT Huyện Thạch Hà
Lê Thị Tuyết
lttuyet3@gdt.gov.vn
0393.847.576
098.4723.697
Hà Tĩnh
CCT Huyện Nghi Xuân
Lê Văn Ngân
lvngan.hti@gdt.gov.vn
0393.825.921
0912109394
Hà Tĩnh
CCT Huyện Nghi Xuân
Nguyễn Đình Diệu
nddieu.hti@gdt.gov.vn
0393.825.921
0982582572
Hà Tĩnh
CCT Huyện Nghi Xuân
Nguyễn Thị Hương Giang
hgiang.hti@gdt.gov.vn
0393.825921
0916048877
Hà Tĩnh
CCT TX Hồng Lĩnh
Nguyễn Thị Hoa
nttthoa.hti@gdt.gov.vn
0393.835.028
0962.284.099
Hà Tĩnh
CCT TX Hồng Lĩnh
Trần Đình Sơn
tdson.hti@gdt.gov.vn
0393.835.028
0946.887.333
Hà Tĩnh
CCT TX Hồng Lĩnh
Trần Thị Phương Thảo
ttpthao.hti@gdt.gov.vn
0393.575.123
0979.722.408
Hà Tĩnh
CCT Thành phố Hà Tĩnh
Bùi Xuân Sơn
bxson.hti@gdt.gov.vn
0393.882679
0913.021.664
Hà Tĩnh
CCT Thành phố Hà Tĩnh
Phan Thị Thủy
ptthuy.hti@gdt.gov.vn
0393.858770
0988.894.999
Hà Tĩnh
CCT Thành phố Hà Tĩnh
Dương Thị Thanh Nga
dttnga.hti@gdt.gov.vn
0393.881539
0919.778.422
Hà Tĩnh
CCT Huyện Lộc Hà
Phan Đình Đường
pdduong.hti@gdt.gov.vn
0393.656.222
0986.947.317
Hà Tĩnh
CCT Huyện Lộc Hà
Võ Thị Thu Hiền
vtthien.hti@gdt.gov.vn
0393.651.010
0947.983.144
Hà Tĩnh
CCT Huyện Lộc Hà
Nguyễn Thị Thu
ntthu.hti@gdt.gov.vn
0393.651.010
0916.926.092
Hà Tĩnh
CCT Huyện Vũ Quang
Phạm Trần Lê
ptle1.hti@gdt.gov.vn
0919.446.122
0393.814.050
Hà Tĩnh
CCT Huyện Vũ Quang
Phạm Ngọc Dũng
pndung.hti@gdt.gov.vn
0393.814.956
0979.55.88.33
Hà Tĩnh
CCT Huyện Vũ Quang
Nguyễn Thị Hải Yến
ntthyen3.hti@gdt.gov.vn
0393.814.956
0948309329
Hà Tĩnh
CCT Huyện Hương Khê
Nguyễn Văn Cảnh
nvcanh.hti@gdt.gov.vn
0393792348
0984595777
Hà Tĩnh
CCT Huyện Hương Khê
Phan Văn Hải
pvhai.hti@gdt.gov.vn
0393871223
0986018505
Hà Tĩnh
CCT Huyện Hương Khê
Trần Thị Dung
ttdung.hti@gdt.gov.vn
0393871598
0985392104
Hà Tĩnh
CCT Huyện Đức Thọ
Lê Quốc Dũng
lqdung.hti@gdt.gov.vn
0393.831.582
0915.099.270
Hà Tĩnh
CCT Huyện Đức Thọ
Trần Đình Xuân
tdxuan.hti@gdt.gov.vn
0393.832.341
0915.602.469
Hà Tĩnh
CCT Huyện Đức Thọ
Lê Thị Thu Dung
lttdung.hti@gdt.gov.vn
0393.832.341
0916.339.789
Hà Tĩnh
CCT Huyện Can Lộc
Lê Thị Thanh
ltthanh.hti@gdt.gov.vn
0989188302
Hà Tĩnh
CCT Huyện Can Lộc
Nguyễn Thanh Hòa
nthoa.hti@gdt.gov.vn
0393.841493
0912592696
Hà Tĩnh
CCT Huyện Can Lộc
Lê Thị Hoài Long
lhlong.hti@gdt.gov.vn
0393841493
0903248383
Hà Tĩnh
CCT Huyện Hương Sơn
Trần Xuân Hải
txhai.hti@gdt.gov.vn
0393516691
0915.121796
Hà Tĩnh
CCT Huyện Hương Sơn
Phan Thị Thu Tâm
Pttam.hti@gdt.gov.vn
0393515285
0949586566
Hà Tĩnh
CCT Huyện Hương Sơn
Võ Thị Thùy Dung
vttdung.hti@gdt.gov.vn
0393515285
0915444393
Hải Dương
VP Cục Thuế Hải Dương
Đỗ Thị Hồng Hạnh
dthhanh.hdu2@gdt.gov.vn
0945 366345
Hải Dương
VP Cục Thuế Hải Dương
Bùi Trung Dũng
btdung.hdu2@gdt.gov.vn
0936 286286
Hải Dương
VP Cục Thuế Hải Dương
Lương Mạnh Trực
lmtruc.hdu@gdt.gov.vn
0320 3890947
Hải Dương
CCT TP Hải Dương
Nguyễn Ngọc Quỳnh
nnquynh.hdu@gdt.gov.vn
0320 3851867
Hải Dương
CCT thị xã Chí Linh
Phạm Đức Phương
pdphuong.hdu@gdt.gov.vn
0983 327918
Hải Dương
CCT huyện Kinh Môn
Đỗ Tiến Dũng
dtdung.hdu@gdt.gov.vn
0946 671555
Hải Dương
CCT huyện Cẩm Giàng
Triệu Thị Tin
nvdinh.hdu@gdt.gov.vn
0964 137999
Hải Dương
CCT huyện Ninh Giang
Nguyễn Văn Định
nvdinh.hdu@gdt.gov.vn
0964 137999
Hải Dương
CCT huyện Bình Giang
Thái Thiên Thanh
ttthanh.hdu@gdt.gov.vn
0320 3773255
Hải Dương
CCT huyện Tứ Kỳ
Nguyễn Thị Hồng Thanh
0320 3747599
Hải Dương
CCT huyện Thanh Hà
Phạm Văn Giới
pvgioi.hdu@gdt.gov.vn
0975 890396
Hải Dương
CCT huyện Nam Sách
Phương Quỳnh Bảo Ngọc
pqbngoc.hdu@gdt.gov.vn
0989 789182
Hải Dương
CCT huyện Kim Thành
Hà Văn Dương
hvduong.hdu@gdt.gov.vn
0320 3722040
Hải Dương
CCT huyện Thanh Miện
Dương Văn Bản
0320 3731365
Hải Dương
CCT huyện Gia Lộc
Nguyễn Công Thạch
ncthach.hdu@gdt.gov.vn
0320 3717983
Hải Phòng
VP Cục Thuế Hải Phòng
Nguyễn Thị Giang Liễu
ntglieu.hph@gdt.gov.vn
0313 827 472
0989 128814
Hải Phòng
CCT Hồng Bàng
Hoàng Thị Thu Trang
htttrang.hph@gdt.gov.vn
0313 669 015
01266 308788
Hải Phòng
CCT Ngô Quyền
Đỗ Đức Hùng
ddhung.hph@gdt.gov.vn
0313 250667
0936 678367
Hải Phòng
CCT Lê Chân
Phạm Thị Thu Thanh
pttthanh.hph@gdt.gov.vn
0313 833142
01268 336660
Hải Phòng
CCT Hải An
Tạ Minh Tuế
tmtue.hph@gdt.gov.vn
0313 625638
0912 616117
Hải Phòng
CCT Kiến An
Nguyễn Thị Thanh Thủy
nttthuy.hph@gdt.gov.vn
0313 790604
0901 649208
Hải Phòng
CCT Dương Kinh
Nguyễn Thị Thanh Vân
nttvan.hph@gdt.gov.vn
0313 632595
0973 416717
Hải Phòng
CCT Đồ Sơn
Nguyễn Thị Vân Anh
ntvanh.hph@gdt.gov.vn
0313 862458
0989 403580
Hải Phòng
CCT An Dương
Phạm Văn Công
pvcong.hph@gdt.gov.vn
0313 871416
0942 130585
Hải Phòng
CCT An Lão
Trương Quốc Sơn
tqson.hph@gdt.gov.vn
0313 872060
0987 867746
Hải Phòng
CCT Tiên Lãng
Trần Tường Vi
ttvi.hph@gdt.gov.vn
0313 883400
01684 923031
Hải Phòng
CCT Vinh Bảo
Đoàn Văn Hơn
dvhon.hph@gdt.gov.vn
0313 884842
01694 959060
Hải Phòng
CCT Thủy Nguyên
Đàm Minh Tuấn
dmtuan.hph@gdt.gov.vn
0313 774072
0986 698831
Hải Phòng
CCT Kiến Thụy
Đào Thị Bích
dtbich.hph@gdt.gov.vn
0313 881078
0976 416624 ;0969 322689
Hải Phòng
CCT Cát Hải
Đặng Minh Tuấn
dmtuan1.hph@gdt.gov.vn
0313 888740
0906 069812
Hậu Giang
Cơ quan Cục Thuế
Nguyễn Thị Minh Thư (KK-KTT)
ntmthu.hag@gdt.gov.vn
0711 3581 174
Hậu Giang
Cơ quan Cục Thuế
Nguyễn Thị Ngọc Thẳm (KK-KTT)
ntntham.hag@gdt.gov.vn
0711 3581 174
Hậu Giang
CCT Tp Vị Thanh
Nguyễn Ngọc Sang(KK-KTT)
nnsang.hag@gdt.gov.vn
0711 3876 328
Hậu Giang
CCT Huyện Vị Thủy
Nguyễn Thị Anh Thư (KK-KTT)
0711 3572 267
0945457166
Hậu Giang
CCT Huyện Long Mỹ
Nguyễn Lê Dũng (KK-KTT)
nldung.hag@gdt.gov.vn
0711 3871 118
Hậu Giang
CCT Huyện Phụng Hiệp
Phan Anh Sỹ
pasy.hag@gdt.gov.vn
0711 3994 014
Hậu Giang
CCT TX Ngã Bảy
Phan Vũ Trường (KK-KTT)
pvtruong.hag@gdt.gov.vn
0711 3867106
Hậu Giang
CCT Huyện Châu Thành
Lý Anh Phong (KK-KTT)
laphong.hag@gdt.gov.vn
0711 3948533
Hậu Giang
CCT Huyện Châu Thành A
Nguyễn Đình Dưỡng (Đội Trước bạ)
0919756569
Hòa Bình
Văn phòng Cục Thuế Hòa Bình
Đinh Bá Dũng(Phòng QLT TNCN)
dbdung.hbi@gdt.gov.vn
02183 895618
0983 702998
Hòa Bình
Văn phòng Cục Thuế Hòa Bình
Nguyễn Thị Thoả (Phòng TTHT-NNT)
ntthoa.hbi@gdt.gov.vn
02183 895216
Hòa Bình
Văn phòng Cục Thuế Hòa Bình
Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Phòng KK-KTT)
nttthuy1.hbi@gdt.gov.vn
0986 299711
Hòa Bình
Văn phòng Cục Thuế Hòa Bình
Thân Thị Tâm (Phòng Tin học)
tttam.hbi@gdt.gov.vn
02183 898166
Hòa Bình
CCT thành phố Hoà Bình
Nguyễn Hương Tân
nhtan.hbi@gdt.gov.vn
0983 516039
Hòa Bình
CCT huyện Đà Bắc
Trần Xuân Hoà (Đội NV-DT)
txhoa.hbi@gdt.gov.vn
02183 827188
01659 379178
Hòa Bình
CCT huyện Đà Bắc
Hoàng Thị Khánh (Đội NV-DT)
htkhanh.hbi@gdt.gov.vn
02183 827188
0975 239995
Hòa Bình
CCT huyện Mai Châu
Mạc Văn Bán
mvban.hbi@gdt.gov.vn
02183 867415
0915 4799398 ; 01667 384821
Hòa Bình
CCT huyện Mai Châu
Hà Bích Ngọ
hbngo.hbi@gdt.gov.vn
02183 868228
01657481056
Hòa Bình
CCT huyện Kỳ Sơn
Nguyễn Thị Tuyết Phương
nttphuong.hbi@gdt.gov.vn
Hòa Bình
CCT huyện Kỳ Sơn
Nguyễn Mạnh Thành
nmthanh.hbi@gdt.gov.vn
01258 356122
Hòa Bình
CCT huyện Lương Sơn
Đào Đình Núi
ddnui.hbi@gdt.gov.vn
0914 272446
Hòa Bình
CCT huyện Lương Sơn
Vương Thị Thuỷ
vtthuy.hbi@gdt.gov.vn
0902 144889
Hòa Bình
CCT huyện Kim Bôi
Ngô Kiều Xuân Huy (Tin học)
Nkxhuy.hbi@gdt.gov.vn
02183 609848
0988 897269
Hòa Bình
CCT huyện Kim Bôi
Bùi Thúy Lan (Đội THNV DT)
btlan.hbi@gdt.gov.vn
02183 609848
0988 828787
Hòa Bình
CCT huyện Kim Bôi
Bùi Phương Thảo (Bộ phận TTHT NNT)
bpthao.hbi@gdt.gov.vn
02183 870597
0977 646543
Hòa Bình
CCT huyện Tân Lạc
Đỗ Thị Kim (Đội NVDT)
dtkim.hbi@gdt.gov.vn
02183 834470
01693 688339
Hòa Bình
CCT huyện Tân Lạc
Nguyễn Tiến Thành (Đội NVDT)
ntthanh3.hbi@gdt.gov.vn
02183 834279
0978 650919
Hòa Bình
CCT huyện Lạc Sơn
Tăng Đình Sinh (NVDT)
tdsinh.hbi@gdt.gov.vn
02183 861446
0983 821892
Hòa Bình
CCT huyện Lạc Sơn
Bùi Văn An (TT&HTNNT)
bvan.hbi@gdt.gov.vn
02183 861446
0989 817050
Hòa Bình
CCT huyện Lạc Thuỷ
Lương Văn Tân
lvtan.hbi@gdt.gov.vn
02183 874022
0986 251234
Hòa Bình
CCT huyện Lạc Thuỷ
Lại Xuân Bính
lxbinh.hbi@gdt.gov.vn
02183 875587
0985 669127
Hòa Bình
CCT huyện Lạc Thuỷ
Phạm Thị Phương
ptphuong@gdt.gov.vn
02183 875587
0985 506355
Hòa Bình
CCT huyện Yên Thuỷ
Phạm Văn Hùng (Đội THNVDT - Bộ phận một cửa)
pvhung.hbi@gdt.gov.vn
02183 864136
0989 834873
Hòa Bình
CCT huyện Yên Thuỷ
Nguyễn Trọng Huề ( Đội THNVDT )
nthue.hbi@gdt.gov.vn
02183 864336
0986 728355
Hòa Bình
CCT huyện Cao Phong
Vũ Văn Đoàn
vvdoan.hbi@gdt.gov.vn
02183 845047
0916 067142
Hòa Bình
CCT huyện Cao Phong
Nguyễn Thị Thu Trang
ntttrang1.hbi@gdt.gov.vn
02183 844033
0919 559119
Hòa Bình
CCT huyện Cao Phong
Vương Thị Hà Giang
vthgiang.hbi@gdt.gov.vn
0218 3844033
01678 100920
Hưng Yên
VP Cục Thuế Hưng Yên
Đoàn Thị Kim Ngân
dtkngan.hye@gdt.gov.vn
0321 3552098
Hưng Yên
VP Cục Thuế Hưng Yên
Nguyễn Nam
nnam.hye@gdt.govv.n
0321 3552098
Hưng Yên
VP Cục Thuế Hưng Yên
Vũ Thị Diệu Anh
vtdanh.hye@gdt.gov.vn
0321 3552098
Hưng Yên
VP Cục Thuế Hưng Yên
Nguyễn Thị Hải Yến
nthyen.hye@gdt.gov.vn
0321 3552098
Hưng Yên
VP Cục Thuế Hưng Yên
Nguyễn Thị Ngọc
ntngoc01.hye@gdt.gov.vn
0321 3550375
Hưng Yên
VP Cục Thuế Hưng Yên
Phạm Công Nguyên
pcnguyen.hye@gdt.gov.vn
0321 3550375
Hưng Yên
CCT Yên Mỹ
Đặng Ngọc Chung
dnchung.hye@gdt.gov.vn
0321 3962242
Hưng Yên
CCT Khoái Châu
Đỗ Thị Phượng
dtphuong.hye@gdt.gov.vn
0321 3910109
0918141586
Hưng Yên
CCT Ân Thi
Vũ Thuý Hà
vtha.hye@gdt.gov.vn
0321 3837132
Hưng Yên
CCT Văn Lâm
Nguyễn Thị Thắm
nttham01.hye@gdt.gov.vn
0321 3785638
Hưng Yên
CCT Văn Giang
Đỗ Thị Thanh Tâm
dtttam.hye@gdt.gov.vn
0321 3933073
Hưng Yên
CCT Hưng Yên
Bùi Thị Hoa Lan
bthlan.hye@gdt.gov.vn
0321 3551639
Hưng Yên
CCT Hưng Yên
Lưu Hải Nam
lhnam.hye@gdt.gov.vn
0321 3551642
Hưng Yên
CCT Mỹ Hào
Vương Thị Hiền Lương
vthluong.hye@gdt.gov.vn
0321 3953749
Hưng Yên
CCT Tiên Lữ
Nguyễn Thanh Long
ntlong.hye@gdt.gov.vn
0321 3872459
Hưng Yên
CCT Kim Động
Lê Thị Tuyết Hồng
ltthong.hye@gdt.gov.vn
0963 139855
Hưng Yên
CCT Kim Động
Nguyễn Thị Hải
nthai01.hye@gdt.gov.vn
0321 3811840
Hưng Yên
CCT Phù Cừ
Nguyễn Thế Thanh
ntthanh01.hye@gdt.gov.vn
0321 3854813
01287296992
Khánh Hòa
Chi cục thuế Vạn Ninh
Tuyên truyền hỗ trợ
nttho.khh@gdt.gov.vn
058 3840751
0913 417676
Khánh Hòa
Chi cục thuế Vạn Ninh
Thu nhập cá nhân
nvtu.khh@gdt.gov.vn
058 3841990
01655 030437
Khánh Hòa
Chi cục thuế Vạn Ninh
Tin học
bvtruong.khh@gdt.gov.vn
058 3911365
0942 035399
Khánh Hòa
Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa
Nguyễn Văn Dũng ( Đội KKKTT.TH )
nvdung.khh@gdt.gov.vn
058 3635403
0914 053903
Khánh Hòa
Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa
Nguyễn Tấn Hùng ( Đội Thuế TNCN )
nthung.khh@gdt.gov.vn
058 3635810
0987 672444
Khánh Hòa
Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa
Trịnh Hồ Long ( Đội TTHT NNT )
thlong.khh@gdt.gov.vn
058 3631595
01228 502795
Khánh Hòa
Chi Cục Thuế Cam lâm
Đội Tuyên Truyền Hỗ trợ/ Nguyễn Thị Mai Phương
ntmphuong.khh@gdt.ogov.vn
058 3989338
01683 691622
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
BẠCH HUY HÙNG(Đội TTHT)
bhhung.khh@gdt.gov.vn
058 3606633
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN(Đội TTHT)
ntplien.khh@gdt.gov.vn
058 3828385
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
Trần Thị Bảo Uyên(Đội KKKTT)
ttbuyen.khh@gdt.gov.vn
058 3822269
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
Đỗ Thị Mỹ Hạnh(Đội KKKTT)
dtmhanh.khh@gdt.gov.vn
058 3822269
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
Đỗ Khoa Ngân Hà(Đội TH)
dknha.khh@gdt.gov.vn
058 3814740
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
Bùi Minh Đức(Đội TH)
bmduc.khh@gdt.gov.vn
058 3814740
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
ĐOÀN PHI NGA (Đội TNCN)
dpnga.khh@gdt.gov.vn
058 3606433
Khánh Hòa
CCT Nha Trang
SỬ THỊ HẢI YẾN(Đội TNCN)
sthyen.khh@gdt.gov.vn
058 3606433
Khánh Hòa
CCT Diên Khánh
Phan Tấn Tài (Đội nghiệp vụ-TTHT)
pttai.khh@gdt.gov.vn
058 3773975
0978 664972
Lai Châu
Văn phòng Cục Thuế Lai Châu
Đoàn Thị Hằng
dthang.lch@gdt.gov.vn
02313 793 678
0988 891261
Lai Châu
Văn phòng Cục Thuế Lai Châu
Nguyễn Thị Kim Dung
ntkdung.lch@gdt.gov.vn
02313 792 836
0915 467269
Lai Châu
Văn phòng Cục Thuế Lai Châu
Nguyễn Lâm Khánh
nlkhanh.lch@gdt.gov.vn
02316 555 369
0987 420456
Lai Châu
CCT Thành Phố Lai Châu
Phạm Ngọc Quang
pnquang.lch@gdt.gov.vn;
02313 875 181
0912 791586
Lai Châu
CCT Thành Phố Lai Châu
Đỗ Thị Liên
dtlien.lch@gdt.gov.vn
02313 876 029
0988 424880
Lai Châu
CCT huyện Than Uyên
Nguyễn Thị Huyền
huyennt.lch@gdt.gov.vn
02312 248 347
0963 222078
Lai Châu
CCT Huyện Tân Uyên
Phạm Thành Trung
pttrung.lch@gdt.gov.vn
02313 786 951
01655 848271
Lai Châu
CCT Huyện Tam Đường
Vũ Trường Giang
vtgiang.lch@gdt.gov.vn
02313 879 038
0975 976663
Lai Châu
CCT Huyện Phong Thổ
Khuất Minh Đức
kmduc.lch@gdt.gov.vn
02313 896 082
0973 164555
Lai Châu
CCT Huyện Sìn Hồ
Đỗ Khánh Hoà
dkhoa.lch@gdt.gov.vn
02313 870 260
0944 938197
Lai Châu
CCT Huyện Nậm Nhùn
Nguyễn văn Tú
nvtu.lch@gdt.gov.vn
02313 910 162
0976 252650
Lai Châu
CCT Huyện Mường Tè
Trần Văn Tuấn
tvtuan.lch@gdt.gov.vn
02313 881 373
01689 983387
Lạng Sơn
Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn
htqttncn.lso@gdt.gov.vn
025 3875858
Lạng Sơn
CCT thành phố Lạng Sơn
dhmai.lso@gdt.gov.vn
0987 007163
Lạng Sơn
CCT huyện Tràng Định
hvhanh.lso@gdt.gov.vn
025 3884431
Lạng Sơn
CCT huyện Văn Lãng
tvdinh.lso@gdt.gov.vn
025 3880846
Lạng Sơn
CCT huyện Bình Gia
lmduc.lso@gdt.gov.vn
01278 139566
Lạng Sơn
CCT huyện Bắc Sơn
dcngu.lso@gdt.gov.vn
01685 989 658
Lạng Sơn
CCT huyện Văn Quan
lvthuong.lso@gdt.gov.vn
0976 502339
Lạng Sơn
CCT huyện Văn Quan
dhduc.lso@gdt.gov.vn
01228 235888
Lạng Sơn
CCT huyện Cao lộc
hung.lso@gdt.gov.vn
025 3861366
Lạng Sơn
CCT huyện Cao lộc
hvtu.lso@gdt.gov.vn
025 3862388
Lạng Sơn
CCT huyện Cao lộc
lnkieu.lso@gdt.gov.vn
025 3861366
Lạng Sơn
CCT huyện Lộc Bình
tungnt.lso@gdt.gov.vn
025 3842170
Lạng Sơn
CCT huyện Chi Lăng
gqvinh.lso@gdt.gov.vn
025 3820076
Lạng Sơn
CCT huyện Đình Lập
cctdlap.lso@gdt.gov.vn
025 3847647
Lạng Sơn
CCT huyện Hữu Lũng
lbinh.lso@gdt.gov.vn
0914 512817
Lào Cai
Văn phòng cục thuế
Lê Thị Hà
ltha.lca@gdt.gov.vn
0203 825025
0913 287719
Lào Cai
Văn phòng cục thuế
Nguyễn Thị Vui
ntvui.lca@gdt.gov.vn
0203 825025
0916 941536
Lào Cai
Văn phòng cục thuế
Vũ Ngọc Thinh
vnthinh.lca@gdt.gov.vn
0203 825025
0978 387647
Lào Cai
Văn phòng cục thuế
Nguyễn Thị Thu Hương (Phòng KK & KTT)
nthuong.lca@gdt.gov.vn
0203 824697
0947 125125
Lào Cai
Văn phòng cục thuế
Lê Thị Phương Thảo (Phòng KK & KTT)
ltpthao.lca@gdt.gov.vn
0203 824697
0977 069860
Lào Cai
Văn phòng cục thuế
Nông Đức Mạnh (Phòng Tuyên truyền HT)
ndmanh.lca@gdt.gov.vn
0203 824759
0979 717901
Lào Cai
CCT huyện Si Ma Cai
CCT huyện Si Ma Cai
cctsimacai@gmail.com
0203 796030
0984 962667
Lào Cai
CCT huyện Bắc Hà
Phan Ngọc Lan Hương
pnlhuong.lca@gdt.gov.vn
0203 880615
01653 003059
Lào Cai
CCT TP Lào Cai
Lê Thị Thanh Bình
lethanhbinhlc@gmail.com
0203 820327
01688 710637
Lào Cai
CCT Mường Khương
Phan Tuấn Anh
ptanh.lca@gdt.gov.vn
0203 881927
Lào Cai
CCT Bát Xát
Trần Thanh Bình
ttbinh.lca@gdt.gov.vn
0203 883271
0919 985440
Lào Cai
CCT Bảo Thắng
Thái Thị Phương
ttphuong.lca@gdt.gov.vn
0206 523771
01677 987748
Lào Cai
CCT Bảo Yên
Đỗ Hữu Dũng
dhdung.lca@gdt.gov.vn
0203 511566
0948 094169
Lào Cai
CCT Sa Pa
Nguyễn Thị Kim Liên
ntklien.lca@gdt.gov.vn
0203 871797
0949 850246
Lào Cai
CCT Văn Bàn
Nguyễn Việt Hà
nvha.lca@gdt.gov.vn
0203 782377
01679 991999
Lâm Đồng
Văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng
Nguyễn Việt Hà (Phòng KK&KTT)
nvha.dlo@gdt.gov.vn
0982 049159
Lâm Đồng
Văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng
Hoàng Thị Hồng Hoa (Phòng KK&KTT)
hthhoa.ldo@gdt.gov.vn
0907 401686
Lâm Đồng
Văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng
Trần Đại Nghĩa (Phòng Tin học)
tdnghia.ldo@gdt.gov.vn
0937 501542
Lâm Đồng
Văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng
Hoàng Anh Tuấn (Phòng Tin học)
hatuan.ldo@gdt.gov.vn
0983 493785
Lâm Đồng
Văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng
Nguyễn Thị Hương (Phòng TNCN)
nthuong.ldo@gdt.gov.vn
063 3515 777
Lâm Đồng
Văn phòng Cục Thuế Lâm Đồng
Phan Thị Lê (Phòng TNCN
ptle.ldo@gdt.gov.vn
0978 223202
Lâm Đồng
CCT Đà Lạt
Nguyễn Thị Nam Dương
ntnduong.ldo@gdt.gov.vn
063 3837279
0909 810078
Lâm Đồng
CCT Đà Lạt
ĐinhThị Ngọc Lan
dtnlan.ldo@gdt.gov.vn
0989 242779
Lâm Đồng
CCT Bảo Lộc
Bùi Văn Đạt
ntloan.ldo@gdt.gov.vn
0915 601 904
Lâm Đồng
CCT Bảo Lộc
Lê Thị Loan
ltloan.ldo@gdt.gov.vn
0977 399150
Lâm Đồng
CCT Bảo Lâm
Trần Đắc Ngọc
tdngoc.ldo@gdt.gov.vn
0989 829536
Lâm Đồng
CCT Bảo Lâm
Nguyễn Duy Ngọc
ndngoc.ldo@gdt.gov.vn
063 3910603
Lâm Đồng
CCT Đức Trọng
Lương Thị Mỹ Và
ltmva.ldo@gdt.gov.vn
0918 815812
Lâm Đồng
CCT Đức Trọng
Lê Minh Đức
lmduc.ldo@gdt.gov.vn
0919 195523
Lâm Đồng
CCT Đơn Dương
Trịnh Thanh Mười
ttmuoi.ldo@gdt.gov.vn
063 3620883
0938 765000
Lâm Đồng
CCT Đơn Dương
Ngô Đăng Thanh Khoa
ndtkhoa.ldo@.gdt.gov.vn
063 3621374
01254 079968
Lâm Đồng
CCT Lâm Hà
Vũ Huy Chính
vhchinh@ldo.gdt.gov.vn
0979 790027
Lâm Đồng
CCT Lâm Hà
Phan Song Hào
pshao@ldo.gdt.gov.vn
0982 007287
Lâm Đồng
CCT Di Linh
Nguyễn Huy cương
nhcuong.ldo@gdt.gov.vn
0909 891734
Lâm Đồng
CCT Di Linh
Trần Thị Diệu Huyền
ttdhuyen.ldo@gdt.gov.vn
0916 535449
Lâm Đồng
CCT Đạ Huoai
Phan Thị Lý
ptl.ldo@gdt.gov.vn
063 32244076
Lâm Đồng
CCT Đạ Huoai
Hoàng Thị Thanh Phương
httphuong.ldo@gdt.gov.vn
0907 647632
Lâm Đồng
CCT Đạ Tẻh
Trần Minh Khôi
tmkhoi.ldo@gdt.gov.vn
063 3880338
0978 533355
Lâm Đồng
CCT Đạ Tẻh
Mai Thị Tuyết
mttuyet.ldo@gdt.gov.vn
063 3880872
0973 618119
Lâm Đồng
CCT Cát Tiên
Nguyễn Xuân Lập
nxlap.ldo@gdt.gov.vn
063 3884018
Lâm Đồng
CCT Cát Tiên
Nguyễn Đức Hiệp
ndhiep.ldo@gdt.gov.vn
063 3885588
Lâm Đồng
CCT Lạc Dương
Nguyễn Thị Tuyết Vy
nttvy.ldo@gdt.gov.vn
063 3370268
Lâm Đồng
CCT Lạc Dương
Dương Thị Thanh Huyền
dtthuyen.ldo@gdt.gov.vn
0633 3839307
Lâm Đồng
CCTĐam Rông
Nguyễn Đắc Chung
ndchung.ldo@gdt.gov.vn
0933 035345
Nam Định
VP Cục Thuế Nam Định
tvthoan.ndi@gdt.gov.vn
0350 3868458
Nam Định
CCT huyện Nam Trực
nqhung.ndi@gdt.gov.vn
0350 3827743
Nam Định
CCT huyện Nghĩa Hưng
tmhai.ndi@gdt.gov.vn
0350 2244555
Nam Định
CCT TP Nam Định
ttloi.ndi@gdt.gov.vn
0350 3843353
Nam Định
CCT huyện Vụ Bản
mdtho.ndi@gdt.gov.vn
0915 375028
Nam Định
CCT huyện Ý Yên
tddanh.ndi@gdt.gov.vn
0350 3823048
Nam Định
CCT huyện Mỹ Lộc
dnoanh.ndi@gdt.gov.vn
0350 3810917
Nam Định
CCT huyện Xuân Trường
ptlien1.ndi@gdt.gov.vn
0915 653026
Nam Định
CCT huyện Trực Ninh
nvbien.ndi@gdt.gov.vn
0350 3935600
Nam Định
CCT huyện Hải Hậu
nttoan.ndi@gdt.gov.vn
0350 3877098
Nam Định
CCT huyện Giao Thủy
bvhanh.ndi@gdt.gov.vn
0913 045137
Ninh Thuận
Văn phòng Cục Thuế Ninh Thuận
NhomPhongThueThuNhapCaNhanTNCN-NTH.nth@gdt.gov.vn
068 2212016
Ninh Thuận
CCT Thuận Nam
nnphong.nth@gdt.gov.vn
068 3750004
Ninh Thuận
CCT Thuận Nam
htthong.nth@gdt.gov.vn
068 3750004
Ninh Thuận
CCT huyện Ninh Hải
ntttrang.nth@gdt.gov.vn
068 3876111
Ninh Thuận
CCT huyện Ninh Sơn
th_nth_nso.nth@gdt.gov.vn
068 3854944
Ninh Thuận
CCT huyện Ninh Phước
lthoang.nth@gdt.gov.vn
068 3864531
Ninh Thuận
CCT huyện Ninh Phước
vvlen.nth@gdt.gov.vn
Ninh Thuận
CCT huyện Thuận Bắc
vtvu.nth@gdt.gov.vn
068 3625038
Ninh Thuận
CCT huyện Bác Ái
ttlthanh.nth@gdt.gov.vn
068 3840095
Ninh Thuận
CCT TP.Phan Rang - Tháp Chàm
nthien.nth@gdt.gov.vn
068 3833957
Nghệ An
Văn phòng cục thuế Nghệ An
Tạ Thị Lương (P.TT&HT NNT)
ttluong.nan@gdt.gov.vn
Nghệ An
Văn phòng cục thuế Nghệ An
Nguyễn Thị Thu Hà (P.TNCN)
ntthuha.nan@gdt.gov.vn
Nghệ An
Văn phòng cục thuế Nghệ An
Đinh Viết Dũng (P.Tin học)
dvdung.nan@gdt.gov.vn
0383 562840
Nghệ An
Văn phòng cục thuế Nghệ An
Nguyễn Thái Sơn (P. Tin học)
ntson.nan@gdt.gov.vn
0383 562840
Nghệ An
Chi cục thuế Nam Đàn
Trần Cẩm Vân - Đội KK - KTT
tcvan.nan@gdt.gov.vn
0383 781769
0919 591982
Nghệ An
Chi cục thuế Nam Đàn
Hoàng Thị Hồng Hà - Đội KK - KTT
hthha.nan@gdt.gov.vn
0383 822180
0918 014417
Nghệ An
Chi cục thuế Nam Đàn
Lê Thị Thanh Huyền - Đội QLTB - TNCN
ltthuyennd.nan@gdt.gov.vn
0383 781784
0977 753758
Nghệ An
Chi cục thuế Nghĩa Đàn
Lê Bá Quyết ( đội THDT-KK-KTT-NV-TTHT)
lbquyet.nan@gdt.gov.vn
0918 842710
Nghệ An
Chi cục thuế Nghĩa Đàn
Ngô Thị Thanh Thương (  đội THDT-KK-KTT-NV-TTHT)
nttthuongnd.nan@gdt.gov.vn
0975 727571
Nghệ An
Chi cục thuế Thanh Chương
Đào Hồng Chương - Đội KK-KTT
dhchuongtc.nan@gdt.gov.vn
0383 931081
0916 941979
Nghệ An
Chi cục thuế Thanh Chương
Lê Quang Bách -Đội TTHT - NNT
lqbach.nan@gdt.gov.vn
0383 932209
0986 720789
Nghệ An
Chi cục thuế Tương Dương
Nguyễn Minh Tuấn - Đội KK-KTT
nmtuan.nan@gdt.gov.vn
0383 874131
0919 604929
Nghệ An
Chi cục thuế Tương Dương
Đặng Anh Quân
daquantdu@gdt.gov.vn
0383 874131
0914 020586
Nghệ An
Chi cục thuế Tương Dương
Chu Thị An - Đội KK-KTT
ctan.nan@gdt.gov.vn
0383 874131
0916 894456
Nghệ An
Chi cục thuế Diễn Châu
Hồ Thăng Long ( Đội TTHT & TBTK)
htlongdc.nan@gdt.gov.vn
0383 625576
0983 429345
Nghệ An
Chi cục thuế Yên Thành
Trần Văn Luân-Đội QLTB-TK&TNCN
tvluanyt.nan@gdt.gov.vn
0383 632050
Nghệ An
Chi cục thuế Yên Thành
Chu Thị Minh-Đội TH-DT-KTT&TH
ctminh.nan@gdt.gov.vn
0383 863211
Nghệ An
Chi cục thuế Yên Thành
Nguyễn Viết Hồng- Đội NV-TTHT-NNT
nvhongyt.nan@gdt.gov.vn
0383 863125
Nghệ An
Chi cục thuế TX Cửa Lò
Phan Thị Hiền – Phó đội trưởng TNCN
Pthiencl.nan@gdt.gov.vn
0383 955137
0987 832531
Nghệ An
Chi cục thuế TX Cửa Lò
Nguyễn Thị Châu- Đội trưởng TTHT
Ntchaucl.nan@gdt.gov.vn
0383 955137
0916 156344
Nghệ An
Chi cục thuế TX Cửa Lò
Võ Thanh Hải – Tin học
Vthai.nan@gdt.gov.vn
0383 955714
0989 551626
Nghệ An
Chi cục thuế Kỳ Sơn
Hồ Thị Oanh
htoanhks.nan@gdt.gov.vn
01684 092122
Nghệ An
Chi cục thuế Kỳ Sơn
Nguyễn Kim Khoa
nkkhoaks.nan@gdt.gov.vn
0919 963010
Nghệ An
Chi cục thuế Quế Phong
Nguyễn Công Quế
ncque.nan@gdt.gov.vn
0383 885300
0948 900027
Nghệ An
Chi cục thuế Quế Phong
Trần Đức Hợi
tdhoiqp.nan@gdt.gov.vn
0383 885200
0989 533149
Nghệ An
Chi cục thuế Quế Phong
Mai Tất Thắng
mtthangqp.nan@gdt.gov.vn
0383 885200
0946 146149
Nghệ An
Chi cục thuế Đô Lương
Lê Thị Thanh Tịnh (Đội TH-DT-KTT-TH)
Ltttinhdl.nan@gdt.gov.vn
(038)3871478
0984 155045
Nghệ An
Chi cục thuế Đô Lương
Nguyễn Văn Hóa (CB Tin học)
Nvhoa.nan@gdt.gov.vn
(038)3871478
0904 931108
Nghệ An
Chi cục thuế Đô Lương
Nguyễn Thị Phương Nga (CB Tin học)
Ntpnga.nan@gdt.gov.vn
(038)3871478
0987 800211
Nghệ An
Chi cục thuế Đô Lương
Lê Văn Thảnh (Đội KT-QLN-CCNT)
Lvthanhdl.nan@gdt.gov.vn
(038)3712518
0989 089335
Nghệ An
Chi cục thuế TX Hoàng Mai
Đội TNCN: Nguyễn Thành Nam
ntnamql.nan@gdt.gov.vn
0912 896266
Nghệ An
Chi cục thuế TX Hoàng Mai
Đội KT: Nguyễn Ngọc cẩm
nncam.nan@gdt.gov.vn
0943 737172
Nghệ An
Chi cục Thuế Quỳnh Lưu
Phan Thị Đức( Đội THDT-KTT&TH
ptducdc.nan@gdt.gov.vn
0383 864820
0946 590802
Nghệ An
Chi cục Thuế Quỳnh Lưu
Nguyễn Thị Thanh Hoa(Đội TTHT-TBTK-TNCN)
ntthoaqlu@gdt.gov.vn
0987 992383
Nghệ An
Chi cục thuế Quỳ Hợp
Nguyễn Thị Nga (Đội QLTB)
ntngaqh.nan@gdt.gov.vn
0383 985377
0974 343009
Nghệ An
Chi cục thuế Quỳ Hợp
Lê Văn Dũng (Đội QLTB)
lvdungqho.nan@gdt.gov.vn
0972 205778
Nghệ An
Chi cục thuế Quỳ Hợp
Lê Văn Hào (Cán bộ Tin học)
lvhao.nan@gdt.gov.vn
0383 883198
0975 884899
Phú Thọ
VP Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ
Tạ Viết Thắng
tvthang.pth@gdt.gov.vn
0210 3853281
0912 329410
Phú Thọ
CCT Việt Trì
Ngô Xuân Hậu
nxhau.pth@gdt.gov.vn
0210 3840617
0913 269898
Phú Thọ
CCT Phù Ninh
Đỗ Thị Ngọc Diệp
dtndiep.pth@gdt.gov.vn
0210 3761668
0915 030977
Phú Thọ
CCT TX Phú Thọ
Nguyễn Văn Thảo
nvthao.pth@gdt.gov.vn
0210 3710968
0989 262785
Phú Thọ
CCT Thanh Ba
Trần Thị Thanh Hường
huongtba1970@gmail.com
0210 3885867
01683 018868
Phú Thọ
CCT Đoan Hùng
Phan Văn Thưởng
pvthuong.pth@gdt.gov.vn
0210 3641709
0915 239056
Phú Thọ
CCT Hạ Hoà
Phan Văn Tân
pvtan.pth@gdt.gov.vn
0210 3883634
0973 969824
Phú Thọ
CCT Cẩm Khê
Trần Văn Quốc
tvquoc.pth@gdt.gov.vn
0210 3631038
0988 679126
Phú Thọ
CCT Yên Lập
Nguyễn Tiến Bộ
ntbo.pth@gdt.gov.vn
0210 3870299
0988 300000
Phú Thọ
CCT Tân Sơn
Tạ Đức Sơn
tdson.pth@gdt.gov.vn
01642 605588
Phú Thọ
CCT Thanh Sơn
Bùi Thị Thu
btthu.pth@gdt.gov.vn
0210 3873710
0912 524658
Phú Thọ
CCT Thanh Thuỷ
Nguyễn Tuân
ntuan.pth@gdt.gov.vn
0210 3877687
0915 523235
Phú Thọ
CCT Lâm Thao
Cao Công Khiêm
cckhiem.pth@gdt.gov.vn
0210 3781838
0973239145
Phú Thọ
CCT Tam Nông
Nguyễn Thị Bích Phương
ntbphuong.pth@gdt.gov.vn
0210 3879433
0973 894450
Phú Yên
CCT Đồng Xuân
Đội TT-HT-NNT
ttht_dxu.phy@gdt.gov.vn
057 3872307
Phú Yên
CCT Đồng Xuân
Đội KK-KTT-TH
nqcong.phy@gdt.gov.vn
057 3872159
Phú Yên
CCT Phú Hoà
Đội TT-HT
ttht_pho.phy@gdt.gov.vn
057 2218187
Phú Yên
CCT Phú Hoà
Đội TT-HT
phoa.phy@gdt.gov.vn
057 2218187
Phú Yên
CCT Phú Hoà
Đội KK-KTT-TH
kkth_pho.phy@gdt.gov.vn
057 3886937
Phú Yên
CCT Phú Hoà
Đội TT-HT
phoa.phy@gdt.gov.vn
0976 856197
Phú Yên
CCT TP Tuy Hòa
Đội TT HT NNT
ttht_tho.phy@gdt.gov.vn
057 3823252
Phú Yên
CCT TP Tuy Hòa
Đội KK-KTT-TH
kkth_tho.phy@gdt.gov.vn
057 3827496
Phú Yên
CCT TX Sông Cầu
Đội TT - HT
ttht_sca.phy@gdt.gov.vn
057 3875227
Phú Yên
CCT TX Sông Cầu
Đội KK-KTT-TH
ttht_sca.phy@gdt.gov.vn
057 3875136
Phú Yên
CCT TX Sông Cầu
Đội KK-KTT-TH
scau.phy@gdt.gov.vn
057 3728999
Phú Yên
CCT TX Sông Cầu
Đội KK-KTT-TH
nktai2.phy@gdt.gov.vn
057 3728999
Phú Yên
CCT Đông Hòa
Đội Tuyên Truyền
ttht_dho.phy@gdt.gov.vn
057 3532491
Phú Yên
CCT Đông Hòa
Đội KK-KTT-TH
kkth_dho.phy@gdt.gov.vn
057 3532001
Phú Yên
CCT Tây Hòa
Đội TTHT-NVDT
ttht_tah.phy@gdt.gov.vn
057 3578644
Phú Yên
CCT Tây Hòa
Đội KK-KTT-TH
kkth_tah@gdt.gov.vn
057 3578645
Phú Yên
CCT Tây Hòa
Đội KK-KTT-TH
tvhieu2.phy@gdt.gov.vn
0935 848777
Phú Yên
CCT Tuy An
Đội TT-HT
ttht_tan.phy@gdt.gov.vn
057 3779993
Phú Yên
CCT Tuy An
Đội KK-KTT-TH
kkth_tan.phy@gdt.gov.vn
057 3708614
Phú Yên
CCT Sông Hinh
Đội KK-KTT-TH
ttht_shi.phy@gdt.gov.vn
057 3858410
Phú Yên
CCT Sông Hinh
Đội KK-KTT-TH
shinh.phy@gdt.gov.vn
057 3858918
Phú Yên
CCT Sơn Hòa
Đội Tuyên truyền -HT
ntluong.phy@gdt.gov.vn
0977 152723
Phú Yên
CCT Sơn Hòa
Đội Tuyên truyền -HT
nhny.phy@gdt.gov.vn
01696 928232
Phú Yên
VP Cục Thuế Phú Yên
Phòng Tuyên truyền -HT
tuyentruyen.phy@gdt.gov.vn
057 3823097
Phú Yên
VP Cục Thuế Phú Yên
Phòng Tin học
ktqm.phy@gdt.gov.vn
057 3826087
Quảng Bình
VP Cục Thuế Quảng Bình
Mai Thanh Minh (Phòng Tin học)
mtminh.qbi@gdt.gov.vn
052 3 825 713
0984 642 264
Quảng Bình
VP Cục Thuế Quảng Bình
Đỗ Trung Thành (Phòng Tin học)
dtthanh.qbi@gdt.gov.vn
052 3 825 713
0934 984 050
Quảng Bình
VP Cục Thuế Quảng Bình
Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 829 935
Quảng Bình
VP Cục Thuế Quảng Bình
Phòng Quản lý thuế TNCN
052 3 850 665
Quảng Bình
CCT TP Đồng Hới
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 821 080
Quảng Bình
CCT huyện Tuyên Hóa
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 685 840
Quảng Bình
CCT huyện Minh Hóa
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 573 987
Quảng Bình
CCT huyện Quảng Trạch
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 696 111
Quảng Bình
CCT huyện Bố Trạch
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 863 107
Quảng Bình
CCT huyện Quảng Ninh
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 910 836
Quảng Bình
CCT huyện Lệ Thủy
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 962 136
Quảng Bình
CCT TX Ba Đồn
Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT
052 3 518 578
Quảng Nam
VP Cục Thuế Quảng Nam
Nhduy.qna@gdt.gov.vn
0905 268227
Quảng Nam
CCT huyện Núi Thành
Pvtho.qna@gdt.gov.vn
0982 955900
Quảng Nam
CCT huyện Duy Xuyên
tthtdxuyen.qna@gdt.gov.vn
0510 3877905
Quảng Nam
CCT TP Hội An
Tththan.qna@gdt.gov.vn
0510 3861626
Quảng Nam
CCT huyện Tiên Phước
kkkttphuoc.qna@gdt.gov.vn
0510 3973074
Quảng Nam
CCT huyện Hiệp Đức
Kkkthduc.qna@gdt.gov.vn
0510 3883992
Quảng Nam
CCT huyện Đông Giang
ltchoa.qna@gdt.gov.vn
0510 3898236
Quảng Nam
CCT huyện Phú Ninh
tvnhon.qna@gdt.gov.vn
0905 086536
Quảng Nam
CCT huyện Đại Lộc
tthtdloc.qna@gdt.gov.vn
0510 3865270
Quảng Nam
CCT huyện Điện Bàn
tthtdban.qna@gdt.gov.vn
0510 3758819
Quảng Nam
CCT huyện Quế Sơn
ptthanh.qna@gdt.gov.vn
0510 3885637
Quảng Nam
CCT huyện Bắc Trà My
lhthao.qna@gdt.gov.vn
0905 448648
Quảng Nam
CCT TP Tam Kỳ
Tthttky.qna@gdt.gov.vn
0510 3810879
Quảng Nam
CCT huyện Nông Sơn
kkktnson.qna@gdt.gov.vn
0510 3656993
Quảng Nam
CCT huyện Thăng Bình
tthttbinh.qna@gdt.gov.vn
0510 3874064
Quảng Nam
CCT huyện Nam Trà My
Tttue.qna@gdt.gov.vn
0510 3880719
Quảng Nam
CCT huyện Nam Giang
Kkktngiang.qna@gdt.gov.vn
0510 3792234
Quảng Nam
CCT huyện Tây Giang
Kkkttgiang.qna@gdt.gov.vn
0510 3796049
Quảng Nam
CCT huyện Phước Sơn
Kkktpson.qna@gdt.gov.vn
0510 3811286
Quảng Ninh
VP Cục Thuế Quảng Ninh
Phòng QLT Thu nhập cá nhân
PhongTNCN.qni@gdt.gov.vn
0333811283
Quảng Ninh
VP Cục Thuế Quảng Ninh
Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT
PhongTTHTro.qni@gdt.gov.vn
0333811148
Quảng Ninh
VP Cục Thuế Quảng Ninh
Phòng Kê khai Kế toán Thuế
PhongQLKK.QNI@gdt.gov.vn
0333825094; 033 3816620
Quảng Ninh
VP Cục Thuế Quảng Ninh
Phòng Tin học
PhongTinHoc.qni@gdt.gov.vn
0333828194
Quảng Ninh
CCT TP Hạ Long
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTvaTinhocHLO.qni@gdt.gov.vn
0333626 251
Quảng Ninh
CCT TP Hạ Long
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKHLO.qni@gdt.gov.vn
0333624 725
Quảng Ninh
CCT TP Hạ Long
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTHLO.qni@gdt.gov.vn
0333862 474
Quảng Ninh
CCT TP Cẩm Phả
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTvaTinhocCPH.qni@gdt.gov.vn
0333715 323
Quảng Ninh
CCT TP Cẩm Phả
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKCPH.qni@gdt.gov.vn
0333715 325
Quảng Ninh
CCT TP Cẩm Phả
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTCPH.qni@gdt.gov.vn
0333862 474
Quảng Ninh
CCT huyện Hoành Bồ
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTTHvaQLNHBO.qni@gdt.gov.vn
0333858 736
Quảng Ninh
CCT huyện Hoành Bồ
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKHBO.qni@gdt.gov.vn
0333690 192
Quảng Ninh
CCT huyện Hoành Bồ
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTHBO.qni@gdt.gov.vn
0333691 855
Quảng Ninh
CCT thị xã Quảng Yên
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTvaTinhocQYE.qni@gdt.gov.vn
0333875 740
Quảng Ninh
CCT thị xã Quảng Yên
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKQYE.qni@gdt.gov.vn
0333546 000
Quảng Ninh
CCT thị xã Quảng Yên
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTQYE.qni@gdt.gov.vn
0333682 726
Quảng Ninh
CCT huyện Đông Triều
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTvaTinhocDTR.qni@gdt.gov.vn
0333870 114
Quảng Ninh
CCT huyện Đông Triều
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTDTR.qni@gdt.gov.vn
0333870 570
Quảng Ninh
CCT huyện Đông Triều
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKDTR.qni@gdt.gov.vn
0333672 761
Quảng Ninh
CCT TP Uông Bí
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTvaTinhocUBI.qni@gdt.gov.vn
0333854 163
Quảng Ninh
CCT TP Uông Bí
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKUBI.qni@gdt.gov.vn
0333661 339
Quảng Ninh
CCT TP Uông Bí
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTUBI.qni@gdt.gov.vn
0333851 575
Quảng Ninh
CCT huyện Vân Đồn
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTTHvaQLNVDO.qni@gdt.gov.vn
0333796 106
Quảng Ninh
CCT huyện Vân Đồn
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKVDO.qni@gdt.gov.vn
0333991 646
Quảng Ninh
CCT huyện Vân Đồn
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTVDO.qni@gdt.gov.vn
0333874 298
Quảng Ninh
CCT huyện Cô Tô
Đội tổng hợp
NhomDoiTongHopCTO.qni@gdt.gov.vn
0333889221
Quảng Ninh
CCT huyện Ba Chẽ
Đội tổng hợp
NhomDoiTongHopBCH.qni@gdt.gov.vn
0333888231
Quảng Ninh
CCT huyện Bình Liêu
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTBLI.qni@gdt.gov.vn
0333878 563
Quảng Ninh
CCT huyện Tiên Yên
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTTHvaQLNTYE.qni@gdt.gov.vn
0333876690
Quảng Ninh
CCT huyện Tiên Yên
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKTYE.qni@gdt.gov.vn
0333741 847
Quảng Ninh
CCT huyện Tiên Yên
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTTYE.qni@gdt.gov.vn
0333741 848
Quảng Ninh
CCT huyện Đầm Hà
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKDHA.qni@gdt.gov.vn
0333880 046
Quảng Ninh
CCT huyện Đầm Hà
Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp
NhomDoiNVTTDHA.qni@gdt.gov.vn
0333880 046
Quảng Ninh
CCT huyện Hải Hà
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTTHvaQLNHHA.qni@gdt.gov.vn
0333762612
Quảng Ninh
CCT huyện Hải Hà
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKHHA.qni@gdt.gov.vn
0333879 587
Quảng Ninh
CCT huyện Hải Hà
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTHHA.qni@gdt.gov.vn
0333762 612
Quảng Ninh
CCT TP Móng Cái
Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học
NhomDoiKKKTTvaTinHocMCA.qni@gdt.gov.vn
0333883 435
Quảng Ninh
CCT TP Móng Cái
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Trước bạ và thu khác
NhomDoiTNCNLPTBvaTKMCA.qni@gdt.gov.vn
0333772 138
Quảng Ninh
CCT TP Móng Cái
Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền
NhomDoiNVTTMCA.qni@gdt.gov.vn
0333884 502
Quảng Ngãi
CCT Bình Sơn
dkkkttth_bso.qng@gdt.gov.vn
055 3851277
Quảng Ngãi
CCT Bình Sơn
Dtthtnnt_bso.qng@gdt.gov.vn
055 3516006
Quảng Ngãi
CCT Sơn Tịnh
cctstinh.qng@gdt.gov.vn
055 3841375
Quảng Ngãi
CCT Sơn Hà
cctsha.qng@gdt.gov.vn
055 3864250
Quảng Ngãi
CCT Sơn Tây
vanthu_sta.qng@gdt.gov.vn
055 3868094
Quảng Ngãi
CCT Trà Bồng
ntpt.qng@gdt.gov.vn
01699 279457
Quảng Ngãi
CCT Tây Trà
cctttra.qng.gov.vn
055 3870 083
Quảng Ngãi
CCT Ba Tơ
doikkkttbto.QNG@gdt.gov.vn
055 3891461
Quảng Ngãi
CCT Minh Long
Cctmlong.qng@gdt.gov.vn
055 3886406
Quảng Ngãi
CCT Nghĩa Hành
cctnhanh.qng@gdt.gov.vn
0055 2215891
Quảng Ngãi
CCT TP Quảng Ngãi
dtthtnnt_qng.qng@gdt.gov.vn
055 2241294, 055 2210701
Quảng Ngãi
CCT TP Quảng Ngãi
dqlttncn_qng.qng@gdt.gov.vn
055 3821071
Quảng Ngãi
CCT Tư Nghĩa
dtthtnnt_tng.qng@gdt.gov.vn
055 3845508
Quảng Ngãi
CCT Mộ Đức
dtthtnnt_mdu.qng@gdt.gov.vn
055 3857039
Quảng Ngãi
CCT Đức Phổ
Dkkkttth_dph.qng@gdt.gov.vn
055 3974765
Quảng Ngãi
CCT Đức Phổ
Dtthtnnt_dph.qng@gdt.gov.vn
055 3858782
Quảng Ngãi
CCT Lý Sơn
cctlson.qng@gdt.gov.vn
055 3867827
Quảng Ngãi
VP Cục Thuế Quãng Ngãi
Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT
ptthtnnt.qng@gdt.gov.vn
055 3818919
Quảng Ngãi
VP Cục Thuế Quãng Ngãi
Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT
ptkha.qng@gdt.gov.vn
055 3818919
Quảng Ngãi
VP Cục Thuế Quãng Ngãi
Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT
vtmhanh.qng@gdt.gov.vn
055 3818919
Quảng Ngãi
VP Cục Thuế Quãng Ngãi
Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT
ttpnam.qng@gdt.gov.vn
055 3818919
Quảng Ngãi
VP Cục Thuế Quãng Ngãi
Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT
npthang.qng@gdt.gov.vn
055 3818919
Quảng Ngãi
VP Cục Thuế Quãng Ngãi
Phòng QLT Thu nhập cá nhân
Pqlttncn.qng@gdt.gov.vn
055 3713247
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Hoàng Thị Hồng Diện (Phòng kê khai & Kế toán thuế)
hthdien.qtr@gdt.gov.vn
053 3852023
0945 773126
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Lê Trần Nguyên Thảo (Phòng kê khai & Kế toán thuế)
ltnthao.qtr@gdt.gov.vn
053 3852023
0942 797949
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Đào Thị Mỹ Liên ( Phòng Tuyên truyền hổ trợ NNT)
dtmlien.qtr@gdt.gov.vn
053 3852022
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Võ Thị Thu Sương ( Phòng Tuyên truyền hổ trợ NNT)
vttsuong.qtr@gdt.gov.vn
053 3555661
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Phạm Thị Thủy Vân (Phòng Thu nhập cá nhân)
pttvan.qtr@gdt.gov.vn
053 3555795
0905 858955
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Vũ Khắc Lệ Huyền (Phòng Thu nhập cá nhân)
vklhuyen.qtr@gdt.gov.vn
053 3555795
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Hoàng Văn Vũ (Phòng Tin học)
hvvu.qtr@gdt.gov.vn
053 3852021
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Hồ Ngọc Kiên (Phòng Tin học)
hnkien.qtr@gdt.gov.vn
053 3852021
Quảng Trị
VP Cục Thuế
Trần Thị Ngọc Hoa (Phòng Tin học)
ttnhoa.qtr@gdt.gov.vn
053 3856476
Quảng Trị
CCT huyện Hải Lăng
Lê Xuân Hoàng
lxhoang.qtr@gdt.gov.vn
053 3670315
0915 328079
Quảng Trị
CCT huyện Triệu Phong
Trần Thị Hoa
tthoa.qtr@gdt.gov.vn
0975 367117
Quảng Trị
CCT huyện Cam Lộ
Cao Thị Tố Nga
cttnga.qtr@gdt.gov.vn
053 3871466
0905 907666
Quảng Trị
CCT huyện Đakroong
Lê Đình Biên
ldbien.qtr@gdt.gov.vn
053 3886860
Quảng Trị
CCT huyện Vĩnh Linh
Nguyễn Thị Thu Thủy
ntthuy.qtr@gdt.gov.vn
053 3620900
Quảng Trị
CCT huyện Gio Linh
Hàn Sơn Cường
hscuong.qtr@gdt.gov.vn
053 3825415
Quảng Trị
CCT huyện Gio Linh
Đội HCNSTVAC
Quảng Trị
CCT huyện Cồn Cỏ
Võ Văn Hải
vvhai.qtr@gdt.gov.vn
053 3509010
0913 477207
Quảng Trị
CCT huyện Cồn Cỏ
Lê Quang Trung
lqtrung.qtr@gdt.gov.vn
0916 162250
Quảng Trị
CCT huyện Hướng Hoá
Đỗ Dạ Long
ccthuonghoa@gmail.com
053 3781680
0916 386345
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Hồ Sỹ Lách
hslach.qtr@gdt.gov.vn
053 3552354
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Tạ Thị Lan
ttlan.qtr@gdt.gov.vn
0982 966349
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Võ Sỹ Dũng
vsdung.qtr@gdt.gov.vn
053 3555649
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Nguyễn Văn Nguyện
nvnguyen.qtr@gdt.gov.vn
053 3555649
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Phan Văn Lương
pvluong.qtr@gdt.gov.vn
053 3856442
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Trần Cao Thắng
tcthang.qtr@gdt.gov.vn
053 3856442
Quảng Trị
CCT Đông Hà
Trần Thị Thảo
ttthao.qtr@gdt.gov.vn
053 3554282
Sóc Trăng
Văn phòng Cục Thuế Sóc Trăng
Trương Quốc Quang Khánh
tqqkhanh.str@gdt.gov.vn
0793 624612
0918 259205
Sóc Trăng
Văn phòng Cục Thuế Sóc Trăng
Trịnh Minh Hậu
tmhau.str@gdt.gov.vn
0793 624612
0939 511900
Sóc Trăng
Văn phòng Cục Thuế Sóc Trăng
Đặng Thị Ngọc Điệp
dtndiep.str@gdt.gov.vn
0793 624604
0939 268383
Sóc Trăng
Văn phòng Cục Thuế Sóc Trăng
Phan Văn Tam
pvtam.str@gdt.gov.vn
0918 396 318
Sóc Trăng
Văn phòng Cục Thuế Sóc Trăng
Bùi Tham Tâm
bttam.str@gdt.gov.vn
0988 137091
Sóc Trăng
Văn phòng Cục Thuế Sóc Trăng
Nhean Sô Phani
nspni.str@gdt.gov.vn
0946 488300
Sóc Trăng
Chi Cục Thuế TP. Sóc Trăng
Trương Vinh Quang
tvquang.str@gdt.gov.vn
0793 627834
Sóc Trăng
CCT huyện Kế Sách
Lê Hoàng Sáu
lhsau.str@gdt.gov.vn
0793 877270
0985 357990
Sóc Trăng
CCT huyện Kế Sách
Nguyễn Thị Tú Trinh
ntttrinh.str@gdt.gov.vn
0793 876843
0944 251843
Sóc Trăng
CCT huyện Long Phú
Lương Thùy Linh
lttinh.str@gdt.gov.vn
0793 884118
0988 994009
Sóc Trăng
CCT huyện Mỹ Tú
Trương Quốc Lợi
tqloi.str@gdt.gov.vn
0793 871066
0917 666400
Sóc Trăng
CCT huyện Mỹ Xuyên
Nguyễn Thị Diện
ntdien.str@gdt.gov.vn
0793 852001
0944 305733
Sóc Trăng
CCT huyện Thạnh Trị
Trần Trung Bá
ttba.str@gdt.gov.vn
0793 866307
0913 648940
Sóc Trăng
CCT thị xã Vĩnh Châu
Đỗ Ngọc Tính
dntinh.str@gdt.gov.vn
0793 861527
0939 663793
Sóc Trăng
CCT huyện Cù Lao Dung
Trần Văn Thịnh
tvthinh.str@gdt.gov.vn
0793 897006
0983 843069
Sóc Trăng
CCT thị xã Ngã Năm
Nguyễn Văn Khương
nvkhuong.str@gdt.gov.vn
0918 807937
Sóc Trăng
CCT thị xã Ngã Năm
Lâm Thanh Xuân
ltxuan.str@gdt.gov.vn
0918 450779
Sóc Trăng
CCT huyện Châu Thành
Trần Văn Trí
tvtri.str@gdt.gov.vn
0793 834600
0919 637494
Sóc Trăng
CCT huyện Châu Thành
Dương Đông Xuân
ddxuan.str@gdt.gov.vn
0793 834600
01697 477707
Sóc Trăng
CCT huyện Trần Đề
Dương Thế Hiền
ccttde.str@gdt.gov.vn
0793 849212
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Huỳnh Thanh Dẫn (Phòng Tin học)
htdan.tni@gdt.gov.vn
066 3824963
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Đào Huỳnh Liên (Phòng Tin học)
dhlien.tni@gdt.gov.vn
066 3823024
01213 827840
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Phan Ngọc Thanh Hà (Phòng Tin học)
pntha.tni@gdt.gov.vn
066 3823024
0907 363168
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Trần Văn Thủy (Phòng QLT-TNCN)
tvthuy.tni@gdt.gov.vn
066 3823017
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Cù Thị Nga (Phòng TTHT)
ctnga.tni@gdt.gov.vn
066 3818155
0972 960407
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Nguyễn Thị Thắm (Phòng TTHT)
nttham.tni@gdt.gov.vn
066 3818155
0937 047387
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Nguyễn Thị Thu Hằng (Phòng KK&KTT)
ntthang.tni@gdt.gov.vn
066 3815805
0909 693247
Tây Ninh
Văn phòng Cục Thuế Tây Ninh
Nguyễn Thị Thanh Trang (Phòng KK&KTT)
ntttrang.tni@gdt.gov.vn
066 3815805
0933 910486
Tây Ninh
CCT Châu Thành
Thân Văn Có
tvco.tni@gdt.gov.vn
066 3790273
0907 987224
Tây Ninh
CCT Châu Thành
Nguyễn Thị Mai
ntmai2.tni@gdt.gov.vn
066 3780402
0973 244492
Tây Ninh
CCT Gò Dầu
Lưu Thị Mai
ltmai.tni@gdt.gov.vn
0907 123199
Tây Ninh
CCT Dương Minh Châu
Đặng Thành Hiếu
dthieu.tni@gdt.gov.vn
066 3720802
0986 556976
Tây Ninh
CCT Dương Minh Châu
Phạm Hùng Cường
phcuong.tni@gdt.gov.vn
066 3877124
0972 505068
Tây Ninh
CCT Dương Minh Châu
Nguyễn Thị Kim Hồng
ntkhong.tni@gdt.gov.vn
066 3720803
0909 899465
Tây Ninh
CCT Tân Biên
Trần Quốc Tuấn
tqtuan.tni@gdt.gov.vn
066 3745156
0198 387522
Tây Ninh
CCT Tân Biên
Trần Đình Sơn
tdson.tni@gdt.gov.vn
0902 498883
Tây Ninh
CCT Tân Biên
Nguyễn Thị Lệ Hằng
ntlhang.tni@gdt.gov.vn
066 3745281
01687 886717
Tây Ninh
CCT Tân Biên
Hoàng Quốc Triệu
hqtrieu.tni@gdt.gov.vn
066 3745281
01677 316469
Tây Ninh
CCT Bến Cầu
Nguyễn Thị Thanh Hà
nttha3.tni@gdt.gov.vn
066 3761770
01668 663790
Tây Ninh
CCT Bến Cầu
Lâm Văn An
lvan.tni@gdt.gov.vn
066 3876151
0909 091116
Tây Ninh
CCT Bến Cầu
Ngô Phương Bình
npbinh.tni@gdt.gov.vn
0977 042057
Tây Ninh
CCT Tân Châu
Nguyễn Thành Dân
ntdan.tni@gdt.gov.vn
066 3730064
0908 943979
Tây Ninh
CCT Thành phố Tây Ninh
Đội Tuyên Truyền - Hỗ Trợ
tttuan.tni@gdt.gov.vn
066 3812455
Tây Ninh
CCT Thành phố Tây Ninh
Đội TNCN
hvba.tni@gdt.gov.vn
066 3813484
Tây Ninh
CCT Thành phố Tây Ninh
Đội KK-KTT &TH
nhtoan.tni@gdt.gov.vn
066 3812731
Tây Ninh
CCT Hòa Thành
Lâm Văn Hiếu
lvhhieu.tni@gdt.gov.vn
066 3818677
Tây Ninh
CCT Hòa Thành
Lê Trung Phi
ltphi.tni@gdt.gov.vn
066 3842521
Tây Ninh
CCT Hòa Thành
Phạm Hữu Phước
phphuoc.tni@gdt.gov.vn
066 3842521
Tây Ninh
CCT Hòa Thành
Võ Thị Kiều Tiên
vtktien.tni@gdt.gov.vn
066 3842521
Tây Ninh
CCT Trảng Bàng
Nguyễn Hữu Dũng
nhdung.tni@gdt.gov.vn
066 3883738
Tiền Giang
Văn phòng Cục Thuế Tiền Giang
Nguyễn Văn phong (Phòng Tin học)
nvphong.tgi@gdt.gov.vn
0733 872599
0977 437474
Tiền Giang
Văn phòng Cục Thuế Tiền Giang
Nguyễn Văn Sơn (Phòng TTHTNNT)
nvson.tgi@gdt.gov.vn
0733 879416
0918 128589
Tiền Giang
Văn phòng Cục Thuế Tiền Giang
Lê Ngọc Thành (QLT TNCN)
lnthanh.tgi@gdt.gov.vn
0733 976577
0913 134960
Tiền Giang
Văn phòng Cục Thuế Tiền Giang
Đặng Trần Thanh Vân (QLT TNCN)
thanhvan.tgi@gdt.gov.vn
0733 976577
0917 149065
Tiền Giang
Văn phòng Cục Thuế Tiền Giang
Lê Hoàng Mỹ
lhmy.tgi@gdt.gov.vn
0733 975465
0972 616262
Tiền Giang
Chi cục Thuế TÂN PHƯỚC
Nguyễn Hoài Thanh
nhtnanh.tgi@gdt.gov.vn
0733 848920
0918 899264
Tiền Giang
Chi cục Thuế TÂN PHƯỚC
Võ Văn Chính
vvchinh.tgi@gdt.gov.vn
0733 640093
01687 130368
Tiền Giang
TÂN PHƯỚC
Nguyễn Thị Bích Tuyền
ntbtuyen.tgi@gdt.gov.vn
0733 640084
0937 667597
Tiền Giang
Chi cục Thuế Tân Phú Đông
Nguyễn Văn Nết (Đội TTHT)
nvnet.tgi@gdt.gov.vn
0733 506364
Tiền Giang
Chi cục Thuế Tân Phú Đông
Đặng Nguyễn Huy Phong (Đội TNCN)
dnhphong.tgi@gdt.gov.vn
0733 506328
0937 319445
Tiền Giang
Chi cục Thuế Tân Phú Đông
Lê Đức Hiệp (Đội KK-KTT & TH)
ldhiep.tgi@gdt.gov.vn
0733 506327
01656 937925
Tiền Giang
Chi cục Thuế Gò Công Tây
Võ Đông Hà
vdha.tgi@gdt.gov.vn
0733 838381
0916 197443
Tiền Giang
Chi cục Thuế Cái Bè
Phạm Duy Đôn
pddon.tgi@gdt.gov.vn
0919 429846
Tiền Giang
Chi cục Thuế Thị xã Gò Công
Đặng Văn Lôc
dvloc.tgi@gdt.gov.vn
0939 845715
Tiền Giang
Chi cục Thuế Thị xã Cai Lậy
Nguyễn Thị Lan
ntlan.tgi@gdt.gov.vn
0733 918291
0972 617475
Tiền Giang
Chi cục Thuế Huyện Cai Lậy
Ngô Phú Tựu
ktthcla.tgi@gdt.gov.vn
0733 772005
0907 994377
Tiền Giang
Chi Cục Thuế Châu Thành
Dương Thanh Phong ( Đội Kiểm Tra thuế)
dtphong.tgi@gdt.gov.vn
0738 531033
0909 210664
Tiền Giang
Chi cục Thuế TP Mỹ Tho
Huỳnh Ngọc Duyên
hnduyen.tgi@gdt.gov.vn
0125 7055131
Tiền Giang
Chi cục Thuế TP Mỹ Tho
Nguyễn Thị Thu Hồng
ntthong.tgi@gdt.gov.vn
0913 104333
Tiền Giang
Chi cục Thuế TP Mỹ Tho
Hồ Thị Mỹ Lệ
htmle.tgi@gdt.gov.vn
0909 995036
Tiền Giang
Chi cục Thuế TP Mỹ Tho
Trần Thị Kim Hoàng
ttkhoang.tgi@gdt.gov.vn
01672 365117
Tiền Giang
Chi cục Thuế Gò Công Đông
Huỳnh Lê Diễm Thi
hldthi.tgi@gdt.gov.vn
0733 846575
0984 140177
Tiền Giang
Chi cục Thuế Gò Công Đông
Bùi Kim Tuyết
bktuyet.tgi@gdt.gov.vvn
0913 762405
Tiền Giang
Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo
Nguyễn Thị Thanh Thủy
nttthuy.tgi@gdt.gov.vn
0979 026936
Tiền Giang
Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo
Nguyễn Thanh Hải
nthai.tgi@gdt.gov.vn
0982 985764
Tiền Giang
Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo
Phan Thị Hồng Hạnh
pthhanh.tgi@gdt.gov.vn
0912 320006
Tiền Giang
Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo
Nguyễn Thành Nhân
ntnhan.gi@gdt.gov.vn
0946 647717
Tuyên Quang
VP Cục Thuế Tuyên Quang
Phòng Tuyên Truyền hỗ trợ NNT
ttht.tqu@gdt.gov.vn
027 3813554
Tuyên Quang
VP Cục Thuế Tuyên Quang
Phòng Thuế TNCN
tncn.tqu@gdt.gov.vn
027 3818688
Tuyên Quang
VP Cục Thuế Tuyên Quang
Phòng Kê khai - Kế toán thuế
kkktt.tqu@gdt.gov.vn
027 3821883
Tuyên Quang
CCT TP Tuyên Quang
Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT
tthttqu.tqu@gdt.gov.vn
027 3812085
Tuyên Quang
CCT TP Tuyên Quang
Đội KK&KTT
027 3818165
Tuyên Quang
CCT Yên Sơn
Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT
tthtyso.tqu@gdt.gov.vn
027 3870114
Tuyên Quang
CCT Yên Sơn
Đội KK&KTT
027 3872786
Tuyên Quang
CCT Sơn Dương
Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT
tthtsdu.tqu@gdt.gov.vn
027 3835638
Tuyên Quang
CCT Sơn Dương
Đội KK&KTT
027 3837425
Tuyên Quang
CCT Hàm Yên
Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT
tththye.tqu@gdt.gov.vn
027 3841532
Tuyên Quang
CCT Hàm Yên
Đội KK&KTT
027 3842759
Tuyên Quang
CCT Chiêm Hóa
Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT
tthtcho.tqu@gdt.gov.vn
027 3851470
Tuyên Quang
CCT Chiêm Hóa
Đội KK&KTT
027 3851330
Tuyên Quang
CCT Na Hang
Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT
tthtnha.tqu@gdt.gov.vn
027 3865769
Tuyên Quang
CCT Na Hang
Đội KK&KTT
027 3864114
Tuyên Quang
CCT Lâm Bình
Đội Nghiệp vụ -Tuyên truyền hỗ trợ
tthtlbi.tqu@gdt.gov.vn
027 3868561
Thái Bình
Văn Phòng Cục Thuế Thái Bình
Phạm Ngọc bảo
pnbao.tbi@gdt.gov.vn
036 3643395
Thái Bình
CCT Huyện Hưng Hà
Đỗ Thị Hải
dthai.tbi@gdt.gov.vn
036 3861017
0912 100777
Thái Bình
CCT Huyện Đông Hưng
Hà Văn Thái
hvthai.tbi@gdt.gov.vn
036 3550284
0916 056544
Thái Bình
CCT Quỳnh Phụ
Đỗ Quang Kỳ
dqky.tbi@gdt.gov.vn
036 3912482
0904 053759
Thái Bình
CCT Thái Thụy
Nguyễn Thị Nguyệt
ntnguyet1.tbi@gdt.gov.vn
036 3714030
0984 922733
Thái Bình
CCT Tiền Hải
Đỗ Thanh Sơn
dtson.tbi@gdt.gov.vn
036 3655585
01668 681565
Thái Bình
CCT Kiến Xương
Phạm Đình Thịnh
pdthinh.tbi@gdt.gov.vn
036 3821731
0982 836971
Thái Bình
CCT Vũ Thư
Lê Văn Nam
lvnam.tbi@gdt.gov.vn
036 3618386
0983 500569
Thái Bình
CCT Thành Phố
Trần Xuân Hưng
txhung.tbi@gdt.gov.vn
036 3645 917
0976 26 676
Thái Nguyên
VP Cục Thuế Thái Nguyên
Phòng Tin học
phongth.tng@gdt.gov.vn
0280 3856098
Thái Nguyên
VP Cục Thuế Thái Nguyên
Phòng thuế Thu nhập cá nhân
phongtncn.tng@gdt.gov.vn
0280 3837877
Thái Nguyên
VP Cục Thuế Thái Nguyên
Phòng Tuyên truyền hỗ trợ
phongttht.tng@gdt.gov.vn
0280 3656390
Thái Nguyên
CCT Thành phố Thái Nguyên
Đội KK&KTT
pthai.tng@gdt.gov.vn
0912 489484
Thái Nguyên
CCT Thị xã Sông Công
Đội KK&KTT
ttcanh.tng@gdt.gov.vn
0280 3862868
0982 333330
Thái Nguyên
CCT huyện Phổ Yên
Đội KK&KTT
dtthuyen.tng@gdt.gov.vn
0280 3863921
0984 961422
Thái Nguyên
CCT huyện Phú Bình
Đội KK&KTT
nsluan.tng@gdt.gov.vn
0977 971586
Thái Nguyên
CCT huyện Đồng Hỷ
Đội KK&KTT
ndbinh.tng@gdt.gov.vn
0945 855266
Thái Nguyên
CCT huyện Võ Nhai
Đội KK&KTT
ttbthao.tng@gdt.gov.vn
0977 008184
Thái Nguyên
CCT huyện Phú Lương
Đội KK&KTT
nqvinh.tng@gdt.gov.vn
0280 3674504
0988 975868
Thái Nguyên
CCT huyện Đại Từ
Đội KK&KTT
lvdung.tng@gdt.gov.vn
0912 700383
Thái Nguyên
CCT huyện Định Hóa
Đội KK&KTT
tdkhoa.tng@gdt.gov.vn
0976 382666
Thanh Hóa
VP Cục Thuế Thanh Hóa
nhai.tho@gdt.gov.vn
0376 661034
Thanh Hóa
CCT TP Thanh Hoá
mvduong.tho@gdt.gov.vn
0373 771359
Thanh Hóa
CCT Bỉm Sơn
nvvy.tho@gdt.gov.vn
0373 825809
Thanh Hóa
CCT Sầm Sơn
lxhop.tho@gdt.gov.vn
0982 129978
Thanh Hóa
CCT Mường Lát
ndlong.tho@gdt.gov.vn
0968 747838
Thanh Hóa
CCT Quan Hoá
ltngoc.tho@gdt.gov.vn
0373 989186
Thanh Hóa
CCT Quan Sơn
hvhuy.tho@gdt.gov.vn
0912 472979
Thanh Hóa
CCT Bá Thước
ntthanh.tho@gdt.gov.vn
0373 880368
Thanh Hóa
CCT Cẩm Thủy
hvthang.tho@gdt.gov.vn
0373 525039
Thanh Hóa
CCT Lang Chánh
ntthuyml.tho@gdt.gov.vn
0373 874371
Thanh Hóa
CCT Thạch Thành
thnam.tho@gdt.gov.vn
0378 899830
Thanh Hóa
CCT Ngọc Lặc
tvhung.tho@gdt.gov.vn
0373 871087
Thanh Hóa
CCT Thường Xuân
ntthuy.tho@gdt.gov.vn
0373 873038
Thanh Hóa
CCT Như Xuân
lggiang.tho@gdt.gov.vn
0373 546175
Thanh Hóa
CCT Như Thanh
pvtrung.tho@gdt.gov.vn
0373 848653
Thanh Hóa
CCT Vĩnh Lộc
ntvan.tho@gdt.gov.vn
0373 870013
Thanh Hóa
CCT Hà Trung
nvlong.tho@gdt.gov.vn
0373 836411
Thanh Hóa
CCT Nga sơn
hvthi.tho@gdt.gov.vn
0373 628538
Thanh Hóa
CCT Yên Định
hdnguyen.tho@gdt.gov.vn
0373 511130
Thanh Hóa
CCT Thọ Xuân
nvminh.tho@gdt.gov.vn
0373 530649
Thanh Hóa
CCT Hậu Lộc
Hvtung.tho@gd.gov.vn
0372 224093
Thanh Hóa
CCT Thiệu Hoá
tvthanhth.tho@gdt.gov.vn
0373 842940
Thanh Hóa
CCT Hoằng hoá
dtphuong.tho@gdt.gov.vn
0373 865940
Thanh Hóa
CCT Đông Sơn
lnthu.tho@gdt.gov.vn
0373 690328
Thanh Hóa
CCT Triệu Sơn
Nhsonts.tho@gdt.gov.vn
0373 566022
Thanh Hóa
CCT Quảng Xương
nvhung.tho@gdt.gov.vn
0373 995293
Thanh Hóa
CCT Nông Cống
lvhoang.tho@gdt.gov.vn
0373 839542
Thanh Hóa
CCT Tĩnh Gia
ntgiang.tho@gdt.gov.vn
0373 861781
Thừa Thiên Huế
VP Cục Thuế Thừa Thiên Huế
phongthunhapcanhanTTH.tth@gdt.gov.vn
0543 839222
Thừa Thiên Huế
CCT Phong Điền
Nguyễn Thị Như Hiền
nthihien.tth@gdt.gov.vn
0985 845025
Thừa Thiên Huế
CCT Phú lộc
Nguyễn văn Duy Tâm
Nvdtam.tth@gdt.gov.vn
0914 424240
Thừa Thiên Huế
CCT Phú lộc
Huỳnh Trọng Phúc
Htphuc.tth@gdt.gov.vn
Thừa Thiên Huế
CCT Alưới
Đỗ Thị Ái Hương
dtahuong@tth.gdt.gov.vn
0905 878892
Thừa Thiên Huế
CCT Alưới
Văn Đức Hải
vdhai@tth.gdt.gov.vn
01664 330333
Thừa Thiên Huế
CCT thị xã Hương Trà
Hồ văn Thanh
hvthanh.tth@gdt.gov.vn
0905 732651
Thừa Thiên Huế
CCT thị xã Hương Trà
Nguyễn thị Lợi
ntloi.tth@gdt.gov.vn
0905 910019
Thừa Thiên Huế
CCT Nam Đông
Nguyễn Thị Mai Hương
Ntmhuong.tth@gdt.gov.vn
0983 204935
Thừa Thiên Huế
CCT thị xã Hương Thuỷ
Phan Tuấn
Ptuan.tth@gdt.gov.vn
0905 864201
Thừa Thiên Huế
CCT thị xã Hương Thuỷ
Lê Thị Loan
Ltloan.tth@gdt.gov.vn
0974 776474
Thừa Thiên Huế
CCT TP Huế
Đỗ Thị Thanh Hương
Dtthuong.tth@gdt.gov.vn
0903 522282
Thừa Thiên Huế
CCT TP Huế
Lê Thị Hoàng Oanh
Lthoanh.tth@gdt.gov.vn
0906 461122
Thừa Thiên Huế
CCT Quảng Điền
Nguyễn văn Toản
Nvtoan.tth@gdt.gov.vn
0979 229947
Thừa Thiên Huế
CCT Phú Vang
Tôn Thất Nhất Thành
Ttnthanh.tth@gdt.gov.vn
0914 193559
Trà Vinh
VP Cục Thuế Trà Vinh
Kim Thái Hậu
kthau.tvi@gdt.gov.vn
0743863228
0919 011 339
Trà Vinh
CCT TP Trà Vinh
ntktrang.tvi@gdt.gov.vn
01677 013109
Trà Vinh
CCT huyện Trà Cú
htha.tvi@gdt.gov.vn
0918 703702
Trà Vinh
CCT huyện Cầu Ngang
vandung.tvi@gdt.gov.vn
0918 758396
Trà Vinh
CCT huyện Châu Thành
pttvan.tvi@gdt.gov.vn
0986 902849
Trà Vinh
CCT huyện Duyên Hải
phsu.tvi@gdt.gov.vn
0902 522484
Trà Vinh
CCT huyện Cầu Kè
tdthanh.tvi@gdt.gov.vn
0743 627444
Trà Vinh
CCT huyện Tiểu Cần
nvhet.tvi@gdt.gov.vn
01222 811503
Trà Vinh
CCT huyện Càng Long
uvthong.tvi@gdt.gov.vn
0743 882692
Vĩnh Long
VP Cục Thuế Vĩnh Long
Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
lttvu.vlo@gdt.gov.vn
070 3823559
Vĩnh Long
VP Cục Thuế Vĩnh Long
Phòng Quản lý thuế TNCN
dmhong.vlo@gdt.gov.vn
070 3834756
Vĩnh Long
VP Cục Thuế Vĩnh Long
Phòng Tin học
nttam.vlo@gdt.gov.vn
070 3827484
Vĩnh Long
CCT TP Vĩnh Long
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
doittht_txvl.vlo@gdt.gov.vn
070 3824711
Vĩnh Long
CCT TP Vĩnh Long
Đội thuế TNCN
dttoan.vlo@gdt.gov.vn
070 3863694
Vĩnh Long
CCT TX Bình Minh
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
doittht_bmi.vlo@gdt.gov.vn
070 3741505
Vĩnh Long
CCT Trà Ôn
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
ntdiep.vlo@gdt.gov.vn
070 3771504
Vĩnh Long
CCT Trà Ôn
Đội thuế TNCN
lvtao.vlo@gdt.gov.vn
070 3772113
Vĩnh Long
CCT Vũng Liêm
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
doittht_vli.vlo@gdt.gov.vn
070 3971127
Vĩnh Long
CCT Bình Tân
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
pqthai.vlo@gdt.gov.vn
070 3766263
Vĩnh Long
CCT Bình Tân
Đội thuế TNCN
nvkha.vlo@gdt.gov.vn
070 3766263
Vĩnh Long
CCT Long Hồ
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
doittht_lho.vlo@gdt.gov.vn
070 3942678
Vĩnh Long
CCT Mang Thít
Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT
doittht_mth.vlo@gdt.gov.vn
070 3930423
Vĩnh Long
CCT Mang Thít
Đội thuế TNCN
doittb_mth.vlo@gdt.gov.vn
070 3930308
Vĩnh Phúc
Văn phòng Thuế Vĩnh phúc
Phòng QL thuế TNCN
0211 3722961
Vĩnh Phúc
Văn phòng Thuế Vĩnh phúc
ntnhung.vph@gdt.gov.vn
0912 979979
Vĩnh Phúc
Văn phòng Thuế Vĩnh phúc
tvhieu.vph@gdt.gov.vn
0982 498389
Vĩnh Phúc
Văn phòng Thuế Vĩnh phúc
ntnga.vph@gdt.gov.vn
0989 535595
Vĩnh Phúc
Văn phòng Thuế Vĩnh phúc
nthuong.vph@gdt.gov.vn
0986 199028
Vĩnh Phúc
Văn phòng Thuế Vĩnh phúc
tthong.vph@gdt.gov.vn
0984 079943
Vĩnh Phúc
CCT Yên Lạc
hmquoc.vph@gdt.gov.vn
0211 3852603
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Yên
ttvinh.vph@gdt.gov.vn
0211 3717440
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Yên
ptanh.vph@gdt.gov.vn
0986 161108
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Yên
tuananhcctvyen@gmail.com
0986 363820
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Yên
0211 3845696
Vĩnh Phúc
CCT Tam Đảo
btmthoa.vph@gdt.gov.vn
0949 318 336
Vĩnh Phúc
CCT Tam Đảo
vtduyen.vph@gdt.gov.vn
0985 797468
Vĩnh Phúc
CCT Tam Dương
tvhien.vph@gdt.gov.vn
01683 963332
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Tường
dttvan.vph@gdt.gov.vn
0211 3839485
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Tường
ththao.vph@gdt.gov.vn
0903 456613
Vĩnh Phúc
CCT Vĩnh Tường
lvtuan.vph@gdt.gov.vn
0166 410326
Vĩnh Phúc
CCT Lập Thạch
nkhoan.vpht@gdt.gov.vn
01668 211616
Vĩnh Phúc
CCT Lập Thạch
ttmanh.vph@gdt.gov.vn
0972 026291
Vĩnh Phúc
CCT Bình Xuyên
dvchinh.vph@gdt.gov.vn
0915 155989
Vĩnh Phúc
CCT Bình Xuyên
vthlinh.vph@gdt.gov.vn
0915 370423
Vĩnh Phúc
CCT Bình Xuyên
tthau.vph@gdt.gov.vn
0973 768847
Vĩnh Phúc
CCT Phúc Yên
nthanh01.vph@gdt.gov.vn
0915 774166
Vĩnh Phúc
CCT Phúc Yên
ttmbinh.vph@gdt.gov.vn
0979 263840
Vĩnh Phúc
CCT Phúc Yên
nvtuan01.vph@gdt.gov.vn
0989 665414
Vĩnh Phúc
CCT Phúc Yên
nvnam.vph@gdt.gov.vn
0912 699041
Vĩnh Phúc
CCT Phúc Yên
ndung.vph@gdt.gov.vn
0947 937007
Vĩnh Phúc
CCT Sông Lô
lhlinh.vph@gdt.gov.vn
0985 141986
Vĩnh Phúc
CCT Sông Lô
dhmai.vph@gdt.gov.vn
0211 3638462
Yên Bái
VP Cục Thuế Yên Bái
KK&KKT/ Nguyễn Xuân Thanh
nxthanh.yba@gdt.gov.vn
029 3858132
0987 118960
Yên Bái
CCT TPYên Bái
KK&KKT/ Đặng Văn Tuấn
dvtuan.yba@gdt.gov.vn
029 3864384
Yên Bái
CCT Nghĩa Lộ
KK&KTT/ Nguyễn Thị Hồng Ngọc
nthngoc.yba@gdt.gov.vn
029 3879705
Yên Bái
CCT Mù Cang Chải
KK&KTT/ Nguyễn Thanh Thảo
nttthao.yba@gdt.gov.vn
029 3878866
Yên Bái
CCT Trạm Tấu
KK&KTT/Phạm Văn Khuyết
pvkhuyet.yba@gdt.gov.vn
029 3876450
Yên Bái
CCT Lục Yên
Đội TNCN/ Phạm Thị Hồng Hà
pthha.yba@gdt.gov.vn
029 3846492
Yên Bái
CCT Văn Chấn
KK&KTT/ Nguyễn Thượng Hải
nthai.yba@gdt.gov.vn
029 3874726
Yên Bái
CCT Trấn Yên
Đội TTHT/ Nguyễn Thị Hằng
nthang01.yba@gdt.gov.vn
029 3827596
Yên Bái
CCT Yên Bình
Đội KK&KKT/ Nguyễn Tuấn Anh
ntanh.yba@gdt.gov.vn
029 3885710
Yên Bái
CCT Văn Yên
KK&KTT/Lưu Thị Huyền
lthuyen.yba@gdt.gov.vn
029 3834368