Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ
header1 Tải tài liệu đăng ký thuế.
Dành cho doanh nghiệp
Thông báo nâng cấp tích hợp công cụ đăng ký thuế 2009 (TNCN) thành chức năng của công cụ hỗ trợ khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) từ ngày 20/05/2016.(New)
70,5KB header1Tải về
Quy trình đăng ký thuế TNCN 2009
171KB header1Tải về
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng nhập tờ khai đăng ký thuế.(New)
1,160KB header1Tải về
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký thuế.(New)
1.474KB header1Tải về
Hướng dẫn sử dụng website "http://tncnonline.com.vn"(New)
531KB header1Tải về
Dành cho cơ quan thuế
Quy trình đăng ký thuế TNCN 2009(New)
397KB header1Tải về
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng kiểm tra.(New)
1.123KB header1Tải về
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kiểm tra.(New)
910KB header1Tải về
Hướng dẫn sử dụng website "http://tncnonline.com.vn"(New)
469KB header1Tải về
Bạn muốn có Mã số thuế và Quyết toán thuế một cách nhanh nhất?
Hãy sử dụng phần mềm miễn phí do Tổng Cục Thuế cung cấp.
Tờ khai đăng ký 05-DK-TCT. (New)

Các bước đơn giản đăng ký mã số thuế.

Các bước đơn giản quyết toán thuế.
header1 Tải phần mềm đăng ký thuế.
Công cụ thu thập thông tin quyết toán thuế.
Công cụ giúp Quyết toán Thuế cho số lượng lớn cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương qua Tổ chức trả thu nhập.

Bằng việc sử dụng phần mềm này, thời gian quyết toán thuế sẽ rút gọn chỉ còn 10% so với thông thường.

Cấu hình tối thiểu của máy tính
- Bộ vi xử lý Intel hoặc các thiết bị xử lý tương thích.
- Tốc độ tối thiểu PII 400 MHz (hoặc Celeron 567MHz).
- Hệ điều hành Window2000, XP hoặc Window2003.
- Máy in Laser.

Dành cho doanh nghiệp
Tên File     HTQT TNCN v3.3.1.rar (New)
Kích cỡ     19.65MB
header1 Tải về[1] Tải về[2]
Dành cho Cơ quan thuế.
Tên File    HTKT TNCN v3.3.1.rar (New)
Kích cỡ     19.27MB
header1 Tải về[1] Tải về[2]
.Net Framework 4.0.(New)
Kích cỡ     48MB
header1 Tải về[1] Tải về[2]