Skip to main content

PIT Online

Go Search
PIT Online
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ
  
PIT Online > Tax Forms Library  

Tax Forms Library

Modify settings and columns
  
View: 
Loại đối tượng
Loại Thuế
Nguồn thu nhập
Count = 39
Count = 39
09 PL 09C.KK-TNCN moi.doc
09 PL 09C.KK-TNCN moiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/03/2012 3:09 CHSystem Account09C/PL-TNCNPhụ lục Giảm trừ gia cảnh cho NPT84/2008/TT-BTC30/09/2008Bộ tài chínhPhụ lục09/KK-TNCNCá nhân cư trú; Cá nhân không cư trú; Nhóm cá nhân kinh doanh; Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhậpThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng01/01/200930/06/2011
1 Mau 02.KK.doc
1 Mau 02.KKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/03/2012 3:11 CHSystem Account02/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công20/2010/TT-BTC05/02/2010Bộ tài chínhTờ khai tháng/quýTổ chức, cá nhân chi trả thu nhậpThuế TNCNTiền lương, tiền công01/01/201030/06/2011
10 Mau 08A.KK.doc
10 Mau 08A.KKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/03/2012 3:12 CHSystem Account08A/KK-TNCNTờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai20/2010/TT-BTC05/02/2010Bộ tài chínhTờ khai tháng/quýCá nhân cư trúThuế TNCNKinh doanh01/01/201030/06/2011
10 Mau 10 cn an dinh moi.doc
10 Mau 10 cn an dinh moiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/03/2012 3:13 CHSystem Account10/KK-TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế84/2008/TT-BTC30/09/2008Bộ tài chínhTờ khai tháng/quýCá nhân cư trúThuế TNCNKinh doanh01/01/200930/06/2011
10 mau 10A moi.doc
10 mau 10A moiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/03/2012 3:13 CHSystem Account10A/KK-TNCNTờ khai thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán84/2008/TT-BTC30/09/2008Bộ tài chínhTờ khai tháng/quýCá nhân cư trúThuế TNCNKinh doanh01/01/200930/06/2011
1 - 5 Next