Skip to main content

PIT Online

Go Search
PIT Online
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ
  
PIT Online > Tax Documents Library  

Tax Documents Library

Modify settings and columns
  
View: 
Loại Thuế
Nguồn thu nhập
Trích yếuFilter
Count = 118
Count = 118
02_2010_TT-BTC.doc
02_2010_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 4:02 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế02  /2010/TT-BTCThông tư11/01/2010Bộ tài chínhThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ ...
11/01/2010
042007QH12.doc
042007QH12Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/05/2010 8:58 SASystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế042007QH12Luật21/11/2007Quốc HộiThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Luật thuế Thu nhập cá nhân
01/01/2009
1002008NĐ-CP.doc
1002008NĐ-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/05/2010 8:57 SASystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế1002008NĐ-CPNghị định08/09/2008Chính phủThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Quy định chi tiết một số điều của thuế Thu nhập cá nhân
01/01/2009
102_2008_QĐ-BTC.doc
102_2008_QĐ-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:38 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế102/2008/QĐ-BTC Quyết định12/11/2008Bộ tài chínhThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân
01/01/2009
1075.pdf
1075Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:02 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về ThuếSố 1075/TCT-TNCNCông văn30/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1075/TCT-TNCN ngày 30/3/ v/v kiến nghị phụ cấp thanh tra viên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
30/03/2015
121885_TT_84_2008_BTC.rar
121885_TT_84_2008_BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:51 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế84/2008/TT-BTCThông tư30/09/2008Bộ tài chínhThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
15/10/2008
124028_TT_10_2009_BTC.zip
124028_TT_10_2009_BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:52 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế10 /2009/TT-BTCThông tư21/01/2009Bộ tài chínhThuế TNCNKinh doanh
Hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
08/03/2009
1333TCT-TNCN.pdf
1333TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:11 SASystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 1333/TCT-TNCN Công văn10/04/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 1333/TCT-TNCN ngày 10/4/2015 v/v tháo gỡ vướng mắc về việc cấp mã cho người phụ thuộc
10/04/2015
134_2008_TT-BTC.doc
134_2008_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:42 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế134 /2008/TT-BTCThông tư31/12/2008Bộ tài chínhThuế TNCNKinh doanh
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
01/01/2009
15908_BTC-TCT.doc
15908_BTC-TCTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 4:13 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế15908 /BTC-TCTCông văn26/12/2008Bộ tài chínhThuế TNCNKinh doanh
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh
26/12/2008
160_2009_TT-BTC.doc
160_2009_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:43 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế160/2009/TT-BTCThông tư12/08/2009Bộ tài chínhThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội
27/09/2009
161_2009_TT-BTC.doc
161_2009_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:45 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế161/2009/TT-BTCThông tư12/08/2009Bộ tài chínhThuế TNCNChuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Nhận thừa kế; Nhận quà tặng
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.
27/09/2009
164_2009_TT-BTC.doc
164_2009_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:50 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế164 /2009/TT-BTCThông tư13/08/2009Bộ tài chínhThuế TNCNTrúng thưởng
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng.
28/09/2009
176_2009_TT-BTC.doc
176_2009_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:56 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế176 /2009/TT-BTC Thông tư09/09/2009Bộ tài chínhThuế TNCNTiền lương, tiền công; Kinh doanh
Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân
đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
24/10/2009
1873.pdf
1873Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:24 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1873/TCT-DNLCông văn18/05/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1873/TCT-DNL ngày 18/5/2015 v/v Quyết toán thuế TNCN
18/05/2015
1886.pdf
1886Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:25 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1886/TCT-TNCNCông văn19/05/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1886/TCT-TNCN ngày 19/5/2015 v/v khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại hội sở ngân hàng
19/05/2015
19_2009_TTLT-BTC-BNV.doc
19_2009_TTLT-BTC-BNVUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:48 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế19  /2009/TTLT-BTC-BNVThông tư02/02/2009Bộ tài chính - Bộ nội vụThuế TNCNTiền lương, tiền công
Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với
người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
17/03/2009
21-5 Sua doi, bo sung cong van 451.doc
21-5 Sua doi, bo sung cong van 451Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/06/2010 1:59 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1700/TCT-TNCNCông văn21/05/2010Tổng cục thuếThuế TNCNTiền lương, tiền công; Chuyển nhượng vốn
Để tổ chức triển khai thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 hướng dẫn cụ thể.
Trong quá trình triển khai thực hiện, theo phản ánh của Cục...
21/05/2010
2152.pdf
2152Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:26 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2152/TCT-TNCNCông văn02/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 2152/TCT-TNCN ngày 2/6/2015 v/v xác định người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN
02/06/2015
2191.pdf
2191Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:27 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế 2191/TCT-TNCNCông văn04/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 2191/TCT-TNCN ngày 4/6/2015 v/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân
04/06/2015
22_2008_CT-TTg.doc
22_2008_CT-TTgUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:30 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế22/2008/CT-TTgChỉ thị15/07/2008Thủ tướng chính phủThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009...
15/07/2008
2219_15_TNCN.pdf
2219_15_TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:28 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2219/TCT-TNCNCông văn08/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2219/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 08/06/2015 v/v quản lý thuế đối với cá nhân đầu tư kinh doanh xe taxi
08/06/2015
2331.pdf
2331Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:29 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2331/TCT-CSCông văn15/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2331/TCT-CS ngày15/06/2015 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
15/06/2015
2520.pdf
2520Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:33 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2520/TCT-TNCNCông văn24/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2520/TCT-TNCN ngày 24/6/2015 v/v báo cáo tình hình thực hiện 05 hợp đồng của TCT Hàng không Việt Nam
24/06/2015
2531.pdf
2531Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:32 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2531/TCT-TNCN Công văn24/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2531/TCT-TNCN ngày 24/6/2015 v/v chính sách thuế TNCN
24/06/2015
2534.pdf
2534Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:35 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2534/TCT-KKCông văn25/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2534/TCT-KK ngày 25/6/2015 v/v vướng mắc về hoàn thuế TNCN
25/06/2015
2560.pdf
2560Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:34 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2560/TCT-TNCNCông văn25/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 2560/TCT-TNCN ngày 25/6/2015 v/v nơi nộp hồ sơ QTT
25/06/2015
2617.pdf
2617Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:36 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế 2617/TCT-KKCông văn29/06/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2617/TCT-KK ngày 29/6/2015 v/v xử lý số thuế TNCN thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan thuế quản lý
29/06/2015
27_2009_TT-BTC.doc
27_2009_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:46 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế27/2009/TT-BTCThông tư06/02/2009Bộ tài chínhThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.
21/03/2009
2717.pdf
2717Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:36 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2717/TCT-TNCNCông văn06/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 2717/TCT-TNCN ngày 6/7/2015 v/v tính giảm trừ gia cảnh cho NPT
06/07/2015
2852_15_TNCN.pdf
2852_15_TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/08/2015 5:23 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2852/TCT-TNCNCông văn15/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 2852/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 15/7/2015 v/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng
15/07/2015
2858.pdf
2858Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/08/2015 5:22 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về ThuếCV2858/TCT-TNCNCông văn15/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 2858/TCT-TNCN ngày 15/7/2015 v/v Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động
15/07/2015
2994.doc
2994Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:54 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2994/TCT-TNCN Công văn24/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 2994/TCT-TNCN ngày 24/7/2015 v/v Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 92/2015/TT-BTC
24/07/2015
3124BTC_TCT.pdf
3124BTC_TCTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/06/2010 2:49 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế3124/BTC-TCTCông văn15/03/2010Bộ tài chính - Tổng cục thuếThuế TNCNTiền lương, tiền công; Trúng thưởng; Kinh doanh
Gia hạn QTT TNCN 2009
15/03/2010
3126.pdf
3126Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/09/2015 3:57 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế3126/TCT-TNCN Công văn04/08/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 3126/TCT-TNCN ngày 04/8/2015 v/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino
04/08/2015
3171.pdf
3171Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/09/2015 3:59 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế3171/TCT-TNCNCông văn07/08/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 3171/TCT-TNCN ngày 07/8/2015 v/v chính sách thuế thu nhập cá nhân
07/08/2015
3172.pdf
3172Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/09/2015 3:58 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế3172/TCT-TNCNCông văn07/08/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 3172/TCT-TNCN ngày 7/8/2015 v/v Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ
07/08/2015
3263.pdf
3263Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/09/2015 4:00 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế3263/TCT-TNCN Công văn13/08/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 3263/TCT-TNCN ngày 13/8/2015 v/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền thuê căn hộ
13/08/2015
336-CV_HuongDanQT2013.pdf
336-CV_HuongDanQT2013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/12/2014 3:53 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế336/TCT-TNCNCông văn24/01/2014Tổng cục thuếThuế TNCN
Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
24/01/2014
3633.pdf
3633Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/09/2015 4:23 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về ThuếCV 3633/TCT-TNCNCông văn07/09/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 3633/TCT-TNCN ngày 7/9/2015 v/v phương pháp khoán thuế đối với hộ kinh doanh sản xuất gạch
07/09/2015
3636.pdf
3636Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/09/2015 4:21 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về ThuếCV 3636/TCT-TNCNCông văn07/09/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cuc Thuế số 3636/TCT-TNCN ngày 7/9/2015 v/v chính sách thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng
07/09/2015
3637.pdf
3637Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/09/2015 4:20 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCV 3637/TCT-TNCNCông văn07/09/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 3637/TCT-TNCN v/v chính sách thuế đối với thu nhập từ mua nợ ngân hàng
07/09/2015
372010TT-BTC.zip
372010TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 4:14 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế37/2010/TT-BTCThông tư18/03/2010Bộ tài chínhThuế TNCNTiền lương, tiền công; Kinh doanh
Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
18/03/2010
4207.pdf
4207Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:44 SASystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế4207/TCT-TNCNCông văn09/10/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 4207/TCT-TNCN ngày 9/10/2015 v/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam
09/10/2015
4231.pdf
4231Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:46 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế4231/TCT-TNCNCông văn13/10/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 4231/TCT-TNCN ngày 13/10/2015 v/v cách xác định DN bảo hiểm không thành lập và hoạt động tại Việt Nam
13/10/2015
4447_15_TNCN.pdf
4447_15_TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:47 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế4447/TCT-TNCNCông văn27/10/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 4447/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 27/10/2015 v/v chính sách thuế TNCN
27/10/2015
451_TCT-TNCN.doc
451_TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 4:09 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế451/TCT-TNCNCông văn08/02/2010Tổng cục thuếThuế TNCNTiền lương, tiền công; Kinh doanh
Hướng dẫn QTT TNCN 2009
08/02/2010
4687_15_TNCN.pdf
4687_15_TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:48 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế4687/TCT-TNCNCông văn09/11/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 4687/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 09/11/2015 v/v chính sách thuế TNCN
09/11/2015
57_2009_TT-BTC.doc
57_2009_TT-BTCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 3:47 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế57 /2009/TT-BTC Thông tư24/03/2009Bộ tài chínhThuế TNCNTiền lương, tiền công
Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc
tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam
09/05/2009
6380.pdf
6380Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:23 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế6380/BTC-TCTCông văn18/05/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn số 6380/BTC-TCT ngày 18/5/2015 v/v phối hợp triển khai nộp thuế điện tử
18/05/2015
6381.pdf
6381Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:22 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế6381/BTC-TCT Công văn18/05/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn số 6381/BTC-TCT ngày 18/5/2015 v/v phối hợp triển khai dịch vụ thuế điện tử
18/05/2015
65-2013-ND-CP.doc
65-2013-ND-CPUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/12/2014 3:24 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế65 /2013/NĐ-CPNghị định27/06/2013Chính phủThuế TNCN
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
01/07/2013
801TCT- TNCN.doc
801TCT- TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/03/2016 11:19 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế801/TCT-TNCNCông văn02/03/2016Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT
02/03/2016
92_2015_TT-BTC+.rar
92_2015_TT-BTC+Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/09/2015 4:16 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế92/2015/TT-BTCThông tư15/06/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân
15/06/2015
9625.pdf
9625Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/08/2015 5:21 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCV9625/BTC-TCTCông văn15/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 9625/BTC-TCT ngày 15/7/2015 v/v Ưu đãi về thuế TNCN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
15/07/2015
Cong van gia han 7209.doc
Cong van gia han 7209Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/06/2010 9:37 SASystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế7209 /BTC-TCT     Công văn04/06/2010Bộ tài chính - Tổng cục thuếThuế TNCNTiền lương, tiền công; Kinh doanh
Gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến 31/07/2010
04/06/2010
cong-van-so -187-huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2012.doc
cong-van-so -187-huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/01/2013 2:10 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế187/TCT- TNCNCông văn15/01/2013Bộ tài chính - Tổng cục thuếThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
V/v hướng dẫn quyết toán thuế
thu nhập cá nhân năm 2012
15/01/2013
Công văn số 1054TCT-TNCN.pdf
Công văn số 1054TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:12 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 1054/TCT-TNCNCông văn26/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 1054/TCT-TNCN ngày 26/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST cho người phụ thuộc
26/03/2015
Công văn số 1055TCT-TNCN.pdf
Công văn số 1055TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:13 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 1055/TCT-TNCN Công văn26/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 1055/TCT-TNCN ngày 26/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà
26/03/2015
Công văn số 1076TCT-TNCN.pdf
Công văn số 1076TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:07 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1076TCT-TNCNCông văn30/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1076/TCT-TNCN ngày 30/3/2015 v/v điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài
30/03/2015
Công văn số 1185TCT-TNCN.pdf
Công văn số 1185TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:08 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1185TCT-TNCNCông văn03/04/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1185/TCT-TNCN ngày 3/4/2015 v/v chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh
03/04/2015
Công văn số 172TCT-TNCN.pdf
Công văn số 172TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 6:39 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 172TCT-TNCNCông văn16/01/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 172/TCT-TNCN ngày 16/01/2015 v/v chính sách thuế
16/01/2015
Công văn số 227TCT-TNCN.pdf
Công văn số 227TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 8:01 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 227TCT-TNCNCông văn21/01/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 227/TCT-TNCN ngày 21/1/2015 v/v hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế TNCN cho năm tính thuế đầu tiên và năm tính thuế thứ 2
21/01/2015
Công văn số 228TCT-TNCN.pdf
Công văn số 228TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 8:02 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 228TCT-TNCNCông văn21/01/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 228/TCT-TNCN ngày 21/1/2015 v/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán
21/01/2015
Công văn số 260TCT-TNCN.pdf
Công văn số 260TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:56 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 260TCT-TNCNCông văn22/01/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 260/TCT-TNCN ngày 22/1/2015 v/v khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
22/01/2015
Công văn số 321TCT-TNCN.pdf
Công văn số 321TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:54 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 321TCT-TNCNCông văn27/01/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 321/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 27/1/2015 v/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân
27/01/2015
Công văn số 322TCT-TNCN.pdf
Công văn số 322TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:55 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 322TCT-TNCNCông văn27/01/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 322/TCT-TNCN ngày 27/1/2015 v/v nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân
27/01/2015
Công văn số 348TCT-TNCN.pdf
Công văn số 348TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:51 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 348TCT-TNCNChỉ thị29/01/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 348/TCT-TNCN ngày 29/1/2015 v/v giải đáp chính sách thuế TNCN
29/01/2015
Công văn số 568TCT-TNCN.pdf
Công văn số 568TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:48 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 568TCT-TNCNChỉ thị11/02/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 568/TCT-TNCN ngày 11/2/2015 v/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân
11/02/2015
Công văn số 570TCT-TNCN.pdf
Công văn số 570TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:48 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 570TCT-TNCNChỉ thị11/02/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 570/TCT-TNCN ngày 11/2/2015 v/v hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán
11/02/2015
Công văn số 594TCT-TNCN.pdf
Công văn số 594TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:46 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 594TCT-TNCNThông tư12/02/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 594/TCT-TNCN ngày 12/2/2015 v/v Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại, phòng ở
12/02/2015
Công văn số 613TCT-TNCN.pdf
Công văn số 613TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:41 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 613TCT-TNCNCông văn13/02/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 613/TCT-TNCN ngày 13/2/2015 v/v thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản
13/02/2015
Công văn số 652TCT-TNCN.pdf
Công văn số 652TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:45 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 652TCT-TNCNCông văn13/02/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 652/TCT-TNCN ngày 13/2/2015 v/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản
13/02/2015
Công văn số 705TCT-TNCN.pdf
Công văn số 705TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:41 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế705/TCT-TNCNCông văn02/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 705/TCT-TNCN ngày 2/3/2015 v/v thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
02/03/2015
Công văn số 706TCT-TNCN.pdf
Công văn số 706TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:37 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 706TCT-TNCNThông tư02/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 706/TCT-TNCN ngày 2/3/2015 v/v tính và quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài
02/03/2015
Công văn số 768TCT-TNCN.pdf
Công văn số 768TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:22 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn 768/TCT-TNCNChỉ thị05/03/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn 768/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế
05/03/2015
Công văn số 774TCT-TNCN.pdf
Công văn số 774TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:23 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 774TCT-TNCNCông văn05/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 774/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế TNCN và LPTB khi hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản
05/03/2015
Công văn số 775TCT-TNCN.pdf
Công văn số 775TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:24 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế5/3/2015Công văn05/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 775/TCT-TNCN ngày 5/3/2015 của Tổng cục Thuế v/v cắt giảm thủ tục hành chính ủy quyền quyết toán thuế TNCN
05/03/2015
Công văn số 816TCT-TNCN.pdf
Công văn số 816TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:21 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 816/TCT-TNCNChỉ thị09/03/2015Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn số 816/TCT-TNCN ngày 9/3/2015 v/v cấp MST người phụ thuộc và MST cá nhân
09/03/2015
Công văn số 824TCT-TNCN.pdf
Công văn số 824TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:17 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 824TCT-TNCNChỉ thị10/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn 824/TCT-TNCN ngày 10/3/2015 v/v thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn
10/03/2015
Công văn số 825TCT-TNCN.pdf
Công văn số 825TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:18 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 825TCT-TNCNThông tư10/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 825/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/3/2015 v/v xác định thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS
10/03/2015
Công văn số 831TCT-TNCN.pdf
Công văn số 831TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:18 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 831TCT-TNCNCông văn10/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 831/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/3/2015 v/v hồ sơ kê khai thuế TNCN đối với họat động chuyển nhượng BĐS theo HĐ góp vốn để mua nền nhà, nhà, căn hộ
10/03/2015
Công văn số 839TCT-TNCN.pdf
Công văn số 839TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:20 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 839TCT-TNCNCông văn10/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 839/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/03/2015 v/v hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất
10/03/2015
Công văn số 893TCT-TNCN.pdf
Công văn số 893TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:16 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 893TCT-TNCNChỉ thị16/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 893/TCT-TNCN ngày 16/3/2015 v/v Vướng mắc về thuế TNCN
16/03/2015
Công văn số 971TCT-TNCN.pdf
Công văn số 971TCT-TNCNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:15 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 971TCT-TNCNCông văn17/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 917/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 17/03/2015 v/v chính sách thuế TNCN
17/03/2015
CV 1043.pdf
CV 1043Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:06 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 1043/TCT-TNCNCông văn26/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 1043/TCT-TNCN ngày 26/3/2015 v/v đẩy mạnh công tác hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2014
26/03/2015
CV 1053.pdf
CV 1053Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2015 7:10 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 1053/TCT-TNCN Công văn26/03/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn số 1053/TCT-TNCN ngày 26/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân
26/03/2015
CV 450.rar
CV 450Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/05/2010 4:08 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế450/TCT-TNCNCông văn08/02/2010Tổng cục thuếThuế TNCNBản quyền; Chuyển nhượng bất động sản; Chuyển nhượng vốn; Đầu tư vốn; Kinh doanh; Nhận quà tặng; Nhận thừa kế; Nhượng quyền thương mại; Tiền lương, tiền công; Trúng thưởng
Hướng dẫn lập tờ khai
       thuế TNCN
08/02/2010
CV 486_huong dan quyet toan 2010.doc
CV 486_huong dan quyet toan 2010Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/05/2011 10:31 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế486 /TCT - TNCNCông văn11/02/2011Tổng cục thuếThuế TNCN
Hướng dẫn QTT TNCN 2010
11/02/2011
CV+1022.doc
CV+1022Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/03/2016 1:39 CHSystem AccountVăn bản pháp quy về Thuế1022/TCT-TNCNCông văn15/03/2016Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 v/v hướng dẫn khai tờ khai QTT TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC
15/03/2016
CV+1693+TCT+TNCN+ngay+5+5+2015
CV+1693+TCT+TNCN+ngay+5+5+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:19 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1693/TCT-TNCNCông văn05/05/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 1693/TCT-TNCN ngày 5/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v vướng mắc kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
05/05/2015
CV+1832+TCT+TNCN+ngay+14+5+2015
CV+1832+TCT+TNCN+ngay+14+5+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:20 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế1832/TCT-TNCNCông văn14/05/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn 1832/TCT-TNCN ngày 14/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v trả lời chính sách thuế TNCN
14/05/2015
CV+2808+TCT+TNCN+ngay+10+7+2015
CV+2808+TCT+TNCN+ngay+10+7+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:38 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2808/TCT-TNCNCông văn10/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 2808/TCT-TNCN ngày 10/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân
10/07/2015
CV+2809+TCT+TNCN+ngay+10+7+2015
CV+2809+TCT+TNCN+ngay+10+7+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:37 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2809/TCT-TNCNCông văn10/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 2809/TCT-TNCN ngày 10/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v thuế TNCN của ông Phạm Văn Biên
10/07/2015
CV+2975+TCT+TNCN+ngay+23+7+2015
CV+2975+TCT+TNCN+ngay+23+7+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:50 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế 2975/TCT-TNCNCông văn23/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 2975/TCT-TNCN ngày 23/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v Thuế TNCN đối với thừa kế quyền sử dụng sạp tại các chợ
23/07/2015
CV+2976+TCT+TNCN+ngay+23+7+2015
CV+2976+TCT+TNCN+ngay+23+7+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:50 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế2976/TCT-TNCNCông văn23/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 2976/TCT-TNCN ngày 23/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v xác định số thuế hộ khoán trong trường hợp có thay đổi doanh thu
23/07/2015
CV+2977+TCT+TNCN+ngay+23+7+2015
CV+2977+TCT+TNCN+ngay+23+7+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2015 9:51 SASystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế 2977/TCT-TNCNCông văn23/07/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 2977/TCT-TNCN ngày 23/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực dự án công nghệ cao.
23/07/2015
CV+3524+TCT+TNCN+ngay+28+8+2015
CV+3524+TCT+TNCN+ngay+28+8+2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/09/2015 4:01 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về Thuế3524/TCT-TNCN Công văn28/08/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
CV 3524/TCT-TNCN v/v giải đáp vướng mắc trong việc khai thuế thu nhập cá nhân
28/08/2015
CV1014.pdf
CV1014Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/01/2017 8:32 CHSystem AccountVăn bản hướng dẫn về ThuếCV1014Chỉ thị15/03/2016Bộ tài chínhThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1014/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 v/v chính sách thuế thu nhập cá nhân
15/03/2016
CV1329.pdf
CV1329Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/07/2015 10:12 SASystem AccountVăn bản pháp quy về ThuếCông văn số 1329/TCT-TNCNCông văn10/04/2015Tổng cục thuếThuế TNCN
Công văn của Tổng cục Thuế số 1329/TCT-TNCN ngày 10/4/2015 v/v trả lời chính sách thuế TNCN
10/04/2015
1 - 100 Next